Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İstatistikler

Bütçe GelirleriOECD Üyesi Ülkelere İlişkin Çeşitli Vergi İstatistikleri
Çeşitli Vergi İstatistikleriVergi Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler
Engellilik İndirimine İlişkin Vergi İstatistikleriVarlık Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler
Vergi Kimlik Numarası SayılarıNACE 6'lı Faaliyet Kodlarına Göre Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Matrah Bilgileri

Aylar İtibariyle Mükellef Sayıları

Yılı
01.06.2017 ile 31.05.2018 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarı 1.000.000-TL’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste (Vergi Usul Kanunu 293 Sıra No’lu Genel Tebliğinin 1/A Bölümü ve 501 Sıra No’lu Genel Tebliğine Göre)
31.12.2017 Tarihi İtibariyle Vadesi Geldiği Halde 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Bulunan ve 1.000.000 –TL’yi Aşan Borçlu Mükellefler Listesi (Vergi Usul Kanunu 293 Sıra No’lu Tebliğinin 1/B Bölümü ve 501 Sıra No’lu Tebliğine Göre)
En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi
Gelir Vergisi
Vergilendirme Dönemi :
Kurumlar Vergisi
Vergilendirme Dönemi :
Otomasyonlu Nakil Vasıtaları Vergi Dairelerine İlişkin İstatistikler
Yıl:Ay:
Türkiye Geneli Beyanname Özetleri
Vergilendirme Dönemi :
2000-2016 Vergilendirme Dönemlerinde İller Bazında Beyan Edilen Matrah ve Vergi Tutarları
Vergi Türü:
İllerin Otomasyon Durumu
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi
Türkçe