Buradasınız

(1) SAYILI LİSTE

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı

Başkan

Başkan Yardımcıları

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

Başkan

Başkan Yardımcısı

1. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

1. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

2. Hukuk Müşavirliği

2. Destek Hizmetleri  Daire Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

3. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

Başkan Yardımcısı(1)

4. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

 

 

 

Başkan Yardımcısı(1)

5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

 

 

 

Başkan Yardımcısı(3)

6. (646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesiyle kaldırılan ibare Yürürlük; 10.07.2011)(4)

 

 

 

 

7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

 

 


(1) (5538 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük;12.07.2006)

(2) (6009 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı

(3) (6009 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük;01.08.2010)

(4) (646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kaldırılmadan önceki şekli) (6009 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 01.08.2010) 6. Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı (2)

Türkçe