Buradasınız

- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Salı, 26 Şubat, 1957 Adı: UID: ZYJLMJZ1WNKNJJCG
İçerik:

25 sıra numaralı (Vergi Usul Kanunu) genel tebliğe ektir. Genel menfaatlere yararlıkları İcra Vekilleri Heyeti karariyle onanmış bulunan derneklerin adlariyle bulundukları yerler ve onanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Derneğin adı
Bulunduğu yer
Onanma tarihi
133. Trabzon Kalkınma Cemiyeti
Ankara
10/3/1956
134. Hayvanları Koruma Cemiyeti
Ankara
13/3/1956
135. Türk Kültür Ocakları
Ankara
2/4/1956
136 Türkiye Tıp Encümeni
İstanbul
6/10/1956
Evvelki genel tebliğin 68 sıra numarasındaki (Yozgat Veremle Savaş Derneği) nin feshedildiği anlaşılmıştır.

Vergi kanunlarının tatbikinde gözönünde tutulması rica olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

25 sıra numaralı (Vergi Usul Kanunu) genel tebliğe ektir. Genel menfaatlere yararlıkları İcra Vekilleri Heyeti karariyle onanmış bulunan derneklerin adlariyle bulundukları yerler ve onanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Derneğin adı
Bulunduğu yer
Onanma tarihi
133. Trabzon Kalkınma Cemiyeti
Ankara
10/3/1956
134. Hayvanları Koruma Cemiyeti
Ankara
13/3/1956
135. Türk Kültür Ocakları
Ankara
2/4/1956
136 Türkiye Tıp Encümeni
İstanbul
6/10/1956
Evvelki genel tebliğin 68 sıra numarasındaki (Yozgat Veremle Savaş Derneği) nin feshedildiği anlaşılmıştır.

Vergi kanunlarının tatbikinde gözönünde tutulması rica olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

25 sıra numaralı (Vergi Usul Kanunu) genel tebliğe ektir. Genel menfaatlere yararlıkları İcra Vekilleri Heyeti karariyle onanmış bulunan derneklerin adlariyle bulundukları yerler ve onanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir.Derneğin adı
Bulunduğu yer
Onanma tarihi
133. Trabzon Kalkınma Cemiyeti
Ankara
10/3/1956
134. Hayvanları Koruma Cemiyeti
Ankara
13/3/1956
135. Türk Kültür Ocakları
Ankara
2/4/1956
136 Türkiye Tıp Encümeni
İstanbul
6/10/1956
Evvelki genel tebliğin 68 sıra numarasındaki (Yozgat Veremle Savaş Derneği) nin feshedildiği anlaşılmıştır.

Vergi kanunlarının tatbikinde gözönünde tutulması rica olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Sayfalar