Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/07/2019
E.g., 23/07/2019
8
Temmuz
2006
Bu Sirküler'de; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, ÖTV Kanunu'nun 8/1 inci maddes...
7
Temmuz
2006
5527 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle; dar mükellef gerçek kişi ve kurumların finansal araçlardan, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanacak stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiş ve yatırımcıların beyanname vermeyeceği, stopaj sis...
28
Haziran
2006
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yapılacak kurumlar vergisi kesintisinde uygulanacak oranlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. ...
23
Haziran
2006
7 Seri Nolu ÖKC Sirküleri'nde; akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 01/07/2006 tarihinde başlayan mükelleflerin yapacakları işlemler açıklanmış ve 01/07/2006 tarihi itibariyle işlemlerini tamamlamayanlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir....
23
Haziran
2006
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ÖTV'ye tabi taşıt aracı satışlarında düzenlediği faturalarda, kayıt, tescil ve benzeri işlemlere yönelik olarak araç bedeli dışında "hizmet bedeli" adı altında gerçeğe aykırı olarak yüksek bedeller gösterdiği veya bunun için yüksek bedelli ay...
22
Haziran
2006
Devlet Bakanı sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan'ın menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 22/06/2006 tarihinde birlikte yapmış oldukları basın açıklaması ile ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız....
22
Haziran
2006
Bu tebliğ ile, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu söz konusu bildirim uygulamasının; gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. ...
21
Haziran
2006
Kurumlar Vergisi oranını %30'dan %20'ye indiren muafiyet, indirim ve istisnalar vb. konularda değişiklikler içeren ve vergi mevzuatımıza transfer fiyatlandırması gibi yeni müesseseler getiren Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
19
Haziran
2006
Yeniden yapılanma sürecinde mükellef odaklı bir yapıya geçilmesiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının Ana hizmet birimlerinden birisi olan Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı mükelleflere etkin ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Mükellef Hizmetleri Eğitim Programları gerçekleştirmekted...
15
Haziran
2006
Vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, mükelleflere kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergiye uyumunun en üst seviyeye yükseltilmesi gibi temel fonksiyonları ile kamu yönetiminde önemli bir yere sahip olan Gelir İdaresi B...

Sayfalar