Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/07/2019
E.g., 24/07/2019
4
Ağustos
2006
2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılacak fuel oil teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarı belirtilmiştir....
4
Ağustos
2006
2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası uygulanacak sınır kapıları belirtilmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız....
4
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 55 sıra nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 14 Ağustos 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatıldığı ve beyannamesi...
3
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 41 sıra nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin aylık mahsuben iade, 30/04/2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerinde tevkifat uygulaması ve KDV'den istisna edilen işlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde ...
2
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006- 2 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi' nde; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun' un 7 nci maddesi kapsamına giren dernek ve vakıflara ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve aynı kanun kapsamında terkin edilecek alacaklar belirtilmişti...
1
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 23 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde; 20/07/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden 21/07/2006 Cuma günü verilmiş olması h...
27
Temmuz
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan Basın Bülteni'nde; süresi 31 Temmuz 2006 tarihinde sona eren Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidi ödemelerinden dolayı vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerind...
25
Temmuz
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin eksik ya da fazla ödenmesi ve tahsilatın kayıtlara girmemesi gibi sorunların önüne geçmek için "Sorgulu Tahsilat Sistemi"ni devreye sokuyor....
25
Temmuz
2006
23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı...
20
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulması dolayısıyla 2006 yılı ikinci geçici...

Sayfalar