Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/07/2019
E.g., 22/07/2019
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006/1 seri nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi'nde; halihazırda kullanılmakta olan beyannamelerde menkul sermaye iratlarına ayrıntılı olarak yer verildiğinden dolayı vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları için gerek elektronik ortamda gerek kağıt orta...
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 12 seri nolu ÖTV genel tebliğinde; daha önce yayımlanan 1 seri nolu ÖTV genel tebliğinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim raporlarının verilme sürelerine ve bildirimlere ilişkin olarak yapılan değişiklikler ile YMM üretim raporlarının önceki genel tebliğlerde belirt...
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 363 seri nolu VUK genel tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2006 yılı için % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş olup bu oranın aynı zamanda 2006 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtilmiştir....
25
Kasım
2006
2006 Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan ve dereceye giren eserlerin yer aldığı vergi konulu resim, şiir ve slogan sergisi Milli Piyango Sergi Salonu'nda (GMK Bulvarı No:4 Kızılay/ANKARA) sanatseverlerin ilgisine sunulacaktır....
23
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 5 nolu sirkülerde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (k) bendi ile geçici 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için taşımaları gereke...
20
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 44 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri'nde; Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/11/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır....
20
Kasım
2006
20 Kasım 2006 tarih ve 26352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır....
16
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar'ın 1 inci maddesine, "Ambarlı" ibaresin...
15
Kasım
2006
2006 yılı için yeniden değerleme oranı %7,8 olarak belirlenmiş olup konuyla ilgili VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır....
15
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunda uyulması gereken usul ve esaslar belirtilmiş ayrıca özel esaslar kapsamına giren mükellef...

Sayfalar