Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/07/2019
E.g., 22/07/2019
21
Aralık
2006
Otomobil sektöründeki satış işlemlerinin aralık ayının son haftalarında yoğunlaştığı göz önüne alınarak; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 23 Aralık 2006 Saat 17.00' ye kadar, 30 Aralık 2006 Cumartesi günü ise saat...
20
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikler şunlardır:...
19
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 nolu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ile ; 01/01/2007 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları tespit edilmiştir....
19
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 364 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 y...
19
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2006-1 sayılı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile; Değerli Kağıtlar Tablosu'nda yer alan değerli kağıtların bedelleri tespit edilmiş olup söz konusu değerli kağıtların 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yap...
15
Aralık
2006
15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır....
14
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde ;Gerçek veya tüzel kişilerden, - Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile...
14
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek...
12
Aralık
2006
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Gelir İdaresi Başkanlığı 2007-2009 Stratejik Planlama Çalışması, Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman Arıoğlu ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla 09-10 Aralık 2006 tarihlerinde Ilgaz'da yapıldı....
5
Aralık
2006
01 Aralık 2006 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen törene, Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN, Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN, Gelir İdare...

Sayfalar