Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/07/2019
E.g., 24/07/2019
4
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca mükellef odaklı hizmet ilkesinin gereği olarak sunulan ücretsiz e-posta bilgilendirme hizmeti uygulamasından yararlanan abone sayısı, 40.563 kişi iken bir yıl içinde % 137 artış göstererek 96.046 kişiye ulaştı. ...
4
Ocak
2007
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 365 sıra nolu VUK genel tebliğinde; iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle belirlenen listeye yeni eklenenler ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 29.12.2006 tarihi itiba...
29
Aralık
2006
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11450 sayılı BKK ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkl...
29
Aralık
2006
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri değiştirilmiştir....
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 seri nolu ÖTV Genel Tebliği ile; harmanlama amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" firmalara biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/ 11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın uyg...
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 103 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; Türkiye'nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin, Türkiye'deki diplomatik misyon mensuplarına KDV istisnası sağlayan ve Dışişleri Bakanlığının logosu...
22
Aralık
2006
"Ücretlilerde Vergi İndirimi" rehberinde; iade kapsamına giren ve girmeyen harcama kalemleri, ücretliler ve işverenler tarafından yapılacak işlemler ile cezai müeyyideler konularında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız....
22
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 40 sıra nolu Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasd...
22
Aralık
2006
22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 261 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 1/1/2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin kira ödemelerinden tevkifat yapılmaması, tahsil edilmemiş gelir (stopaj) vergisi tutarlarının terkin edilmesi, yargıda ihtilaf konusu yapılan da...

Sayfalar