Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/07/2019
E.g., 24/07/2019
16
Şubat
2007
15.02.2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 58 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının 23 üncü günü akşamına kadar...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 1 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye'de tam mükellef olanların anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin ilgili anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesinin bugüne kada...
14
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, mükelleflerimizin 2006 yılında elde ettikleri kira gelirlerinin beyanında kolaylık sağlamak amacıyla "Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi"ni güncelleyerek hizmete sunmuştur. ...
6
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 45 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; dördüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ocak 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Ocak 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi bütün mükellefler...
6
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 57 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme sü...
6
Şubat
2007
2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının Mecidiyeköy'deki binası 03 Şubat 2007 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN'ın katıldığı törenle açıldı....
5
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasında Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapılmakta olan elektronik beyanname uygulamasında yasal olmayan hiçbir husus bulunmadığı, modern ve süratli hizmet imkanı tanıyan bu uygulamanın devam ettiği ve mükellefler...
2
Şubat
2007
4 Şubat 2007 pazar günü, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Başkanlığımız bilgi işlem sisteminin yıllık olağan bakım çalışmaları yapılacağından, on - line hizmetlerimize bu süre zarfında geçici olarak ara vereceğiz.Durumu bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz....
2
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken hataya düşmemeleri için başvurabilecekleri bir kaynak olarak "Basit Usule Tabi Mükellefler İçin vergi Rehberi"ni hazırlamıştır.Rehber konuları;...

Sayfalar