Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/06/2019
E.g., 23/06/2019
12
Nisan
2006
"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak Verilecektir....
12
Nisan
2006
Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır. ...
10
Nisan
2006
Bu kanunla;Gelir Vergisi Kanunu'nda,- "Gelir Vergisi tarifelerini" içeren 103. madde değiştirilmiş,- "Yatırım İndirimi" ni içeren 19. madde yürürlükten kaldırılmış,...
7
Nisan
2006
2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları % 8 olarak belirlenen tekstil ürünlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız....
5
Nisan
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamunun Yeniden Yapılandırılması-ABD Gelir İdaresi IRS'in Yeniden Yapılandırılması" konulu bir konferans düzenlenmiştir. ...
5
Nisan
2006
Başkanlığımızca mükellef odaklı hizmet anlayışıyla hazırlanan Kurumlar Vergisi Rehberi mükellef ve meslek mensuplarının hizmetine sunulmuştur.Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız....
3
Nisan
2006
28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentlerinde yapılan değiş...
28
Mart
2006
2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 4....
27
Mart
2006
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 03-04 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara'da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır....
23
Mart
2006
Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır. ...

Sayfalar