Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/07/2019
E.g., 24/07/2019
29
Ağustos
2006
3 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği' nde; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 sıra nolu Tü...
29
Ağustos
2006
Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki Kanuna istinaden yayımlanan 3 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde; vergi kimlik numarası kullanımı ile ilgili gerçek kişiler (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, yabancı uyruklu olan kişiler), tüzel kişiler, uygu...
25
Ağustos
2006
12.04.2006 tarihinden itibaren Kamuoyunun görüşüne sunulmuş bulunan 1 sıra nolu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliğ Taslağı, ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere internet sitemizden kaldırılmış bulunmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur....
25
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 51 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde; 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmaması, tahakkuk etmiş harçların kayıtlardan terkin edilmesi, tahsil edilmiş olanların ise bu Kanunun yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden itibaren ...
21
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 48 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği' nde; emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. ...
21
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 27 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde ; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren taşıtlar, yararlanabilecek mükellefler ve konuyla ilgili olarak mükellefler, vergi daireleri, İl Özel İdar...
18
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 42 Sıra Nolu KDV Sirküleri'nde; Temmuz 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, tüm mükellefler için 23/08/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı belirtilmiştir....
17
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ'inde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bildirimlerin dönemi, verilme zamanı, şekli ve hadl...
7
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 3 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler ve kazançlarına uygulanacak vergi oranı, yatırım indirimi uygulaması, özel hesap dönemi kullanan mükelleflere ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir....
7
Ağustos
2006
2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; İstanbul İli'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız....

Sayfalar