Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/07/2019
E.g., 23/07/2019
1
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayımlanan 367 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile; 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar'' bölümünde yer alan hadlerde değişiklik yapılmıştır....
30
Ocak
2007
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 441 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin büyük şehirlerde yayımlanan gazetelerde de ilanı için öngörülen rayiç değeri 50 bin YTL'den 500 bin YTL'ye çıkarılmış ve köy...
30
Ocak
2007
30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 440 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; 5479 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6183 sayılı Amme Alacaklar...
29
Ocak
2007
Vergi ile kamu harcamaları arasındaki doğrudan ilişkiyi fotoğraf sanatçısı gözüyle kamuoyuna daha net aktarabilmek ve vergi bilinci oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde "Vergi... Kimin için?......
25
Ocak
2007
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin özel sektörde ve kamuda KOBİ'lerle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları KOBİ'lerin ayağına getirmek suretiyle KOBİ'lerin yaşadığı bilgi eksikliğini gidermek amacıyla 26-27 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara' da düzenleyeceği "KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı"na...
25
Ocak
2007
Konuya ilişkin olarak yayınlanan Basın Bülteninde; Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksiti ödeme süresinin 31 ocak 2007 çarşamba günü sona ermesi ve bu nedenle vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkez...
17
Ocak
2007
17.01.2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 366 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2006 yılı sonu itibariyle tebliğde belirtilen kurların uygulanacağı b...
15
Ocak
2007
2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı ödemelerden Yapılacak tevkifat oranları belirlenmiştir....
11
Ocak
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 8 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre akaryakıt pompalarında kullanılan ödeme kaydedici cihazlarda, silik ve okunaksız fiş düzenlenmemesi için kullan...
9
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ile ilgili çeşitli konularda mükelleflere yol gösterecek 5 yeni rehber kullanıma sunulmuştur.1.Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi: ...

Sayfalar