Buradasınız

Haberler

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Avusturya kaynaklı gelir üzerinden bu Ülke mevzuatınca yapılan vergi kesintisinin Anlaşma çerçevesinde iadesi için daha önce talep edilen form (ZS-RD1/ ZS-RE1) yerine ilgili her bir gelir türü için anılan Bakanlığın (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) link adresinden ayrı ayrı temin edilebilecek formların doldurularak Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya’da vergi iadesi konusunda yetkilendirilmiş vergi idaresine (The Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Sraße 46, 7000 Eisenstadt, Austria, tel. +43 50 233 233 (gerçek kişiler için) veya +43 50 233 333 (tüzel kişiler için)) gönderilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, ilgili formların doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 05.12.2016 tarihli duyurunun geçerliliği kalmamıştır.

Duyurulur.

EKLER:

- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)

- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)

İçerik 1:

Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Avusturya kaynaklı gelir üzerinden bu Ülke mevzuatınca yapılan vergi kesintisinin Anlaşma çerçevesinde iadesi için daha önce talep edilen form (ZS-RD1/ ZS-RE1) yerine ilgili her bir gelir türü için anılan Bakanlığın (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) link adresinden ayrı ayrı temin edilebilecek formların doldurularak Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya’da vergi iadesi konusunda yetkilendirilmiş vergi idaresine (The Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Sraße 46, 7000 Eisenstadt, Austria, tel. +43 50 233 233 (gerçek kişiler için) veya +43 50 233 333 (tüzel kişiler için)) gönderilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, ilgili formların doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 05.12.2016 tarihli duyurunun geçerliliği kalmamıştır.

Duyurulur.

EKLER:

- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)

- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)

İçerik 2:

Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Avusturya kaynaklı gelir üzerinden bu Ülke mevzuatınca yapılan vergi kesintisinin Anlaşma çerçevesinde iadesi için daha önce talep edilen form (ZS-RD1/ ZS-RE1) yerine ilgili her bir gelir türü için anılan Bakanlığın (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) link adresinden ayrı ayrı temin edilebilecek formların doldurularak Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya’da vergi iadesi konusunda yetkilendirilmiş vergi idaresine (The Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Sraße 46, 7000 Eisenstadt, Austria, tel. +43 50 233 233 (gerçek kişiler için) veya +43 50 233 333 (tüzel kişiler için)) gönderilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, ilgili formların doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 05.12.2016 tarihli duyurunun geçerliliği kalmamıştır.

Duyurulur.

EKLER:

- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)

- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/5/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde bulunan yeni hizmet binasına 29.04.2019 tarihi itibariyle taşınmış bulunmaktadır. 

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ise 01.05.2019 tarihi itibari ile Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde faaliyetine başlamış bulunmaktadır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde bulunan yeni hizmet binasına 29.04.2019 tarihi itibariyle taşınmış bulunmaktadır. 

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ise 01.05.2019 tarihi itibari ile Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde faaliyetine başlamış bulunmaktadır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde bulunan yeni hizmet binasına 29.04.2019 tarihi itibariyle taşınmış bulunmaktadır. 

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ise 01.05.2019 tarihi itibari ile Yenigün Mahallesi Yenicami Sokak No:16 Adapazarı/ SAKARYA adresinde faaliyetine başlamış bulunmaktadır.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

Bu Tebliğ ile yeminli mali müşavirlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ Taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, msari@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

İçerik 1:

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

Bu Tebliğ ile yeminli mali müşavirlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ Taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, msari@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

İçerik 2:

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

Bu Tebliğ ile yeminli mali müşavirlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ Taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, msari@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak belirlenmektedir.

-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmektedir.

-4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmektedir.

-7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak yeniden belirlenmektedir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak belirlenmektedir.

-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmektedir.

-4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmektedir.

-7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak yeniden belirlenmektedir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak belirlenmektedir.

-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmektedir.

-4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmektedir.

-7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak yeniden belirlenmektedir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan elde edilen mevduat faizleri için uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan elde edilen mevduat faizleri için uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan elde edilen mevduat faizleri için uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’ın başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlarının katılımıyla Ankara’da “Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Çalışmalarının Planlanması Toplantısı” gerçekleştirilmektedir.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’ın başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlarının katılımıyla Ankara’da “Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Çalışmalarının Planlanması Toplantısı” gerçekleştirilmektedir.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’ın başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlarının katılımıyla Ankara’da “Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Çalışmalarının Planlanması Toplantısı” gerçekleştirilmektedir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 22.04.2019 tarihinde Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı çalışmaları  hakkında Vergi Dairesi Başkan Vekili Mustafa ÇELİK'ten bilgi alan Gelir İdaresi Başkanımız, vergi dairesi başkanlığı personelini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 22.04.2019 tarihinde Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı çalışmaları  hakkında Vergi Dairesi Başkan Vekili Mustafa ÇELİK'ten bilgi alan Gelir İdaresi Başkanımız, vergi dairesi başkanlığı personelini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 22.04.2019 tarihinde Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı çalışmaları  hakkında Vergi Dairesi Başkan Vekili Mustafa ÇELİK'ten bilgi alan Gelir İdaresi Başkanımız, vergi dairesi başkanlığı personelini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Sayfalar