FİSCALİS 2013 PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 20-24 EKİM 2008 TARİHLERİNDE

BAŞKANLIĞIMIZA BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

 

 

Türkiye’nin de içerisinde olduğu ve Avrupa Birliği’nin vergilendirme alanındaki  sistemlerin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan Fiscalis 2013 Programı kapsamında, 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin (Belçika, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Romanya, Fransa ve Slovenya) vergi idarelerinde görevlilerin katıldığı bir Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezinde başlayan programın ilk günüde; açılış konuşmalarının ardından Fiscalis Programı hakkında bilgi verilmiş ve katılımcılar tanıtılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin siyasi, tarihi, kültürel ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra Türkiye’nin Temel Ekonomik Aktörleri, Türk Vergi Sistemindeki İdari

Yapı ve Yasal Çerçevesi, Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Vergilendirme ve Avrupa Birliği Projeleri ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) hakkında sunumlar yapılmıştır.

 

Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi konusunda ayrıntılı sunumlar ikinci gün, Kurumlar Vergisi, Transfer Fiyatlandırması ve Gelir Vergisi konusunda sunumlar ise üçüncü gün yapılmıştır.

 

Dördüncü gün sunum konuları ise Vergilendirme Alanında Stratejik Planlama Çalışmaları, Vergilendirme Alanında İdari İşbirliği, Vergi Denetimi ve e-Denetim olmuştur.

 

Heyetin Başkanlığımızı ziyareti kapsamında 24 Ekim günü Başkanlığımızın tanıtımına ilişkin sunum yapılmış ve sorular cevaplandırılmış ardından da Başkanlık hakkındaki video gösterimi yapılmıştır.

 

Heyetin Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaret kapsamında öncelikle Vergi dairesinin yapısı ve yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alınmış ve sorulara cevap verilmiş daha sonra da müdürlük çalışmaları hakkında yerinde bilgi alınmıştır.

 

Organizasyondaki başarı ile Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayan bu çalışma Ziyaretinde, gerek Başkanlığımızın tanıtımı gerekse Türk Vergi Sistemini konusunda Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ile katılımcıların Gelir İdaremizin küresel boyutta öncü ve Örnek bir idare olduğunu görmeleri anlamında katkılar sağlanmıştır.