Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                           15.07.2011

 

 

 

 

BASIN DUYURUSU    

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü madde hükmü ile konuya ilişkin 27/11/2007 tarih ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında bulunan ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanarak belirlenebilmektedir.

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının amacı, mükelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşılabilecek olası vergi ihtilaflarının önüne geçilmesidir. Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapacakları anlaşma sonucunda, anlaşma koşullarına uydukları sürece vergisel risklere karşı korunmuş olacaklar ve bu durum mükelleflere ileriyi görebilme olanağı sağlayacaktır.

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilk “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” sonuçlandırılmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili mükellef arasında 15/07/2011 tarihinde imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.