Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          02 Kasım 2018

 

          

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Türkiye genelinde 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı Nisan ayında 741 bin 315 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verilmiştir.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 333 milyar 980 milyon 582 bin 19 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 61 milyar 511 milyon 546 bin 622 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (51), Ankara VDB (18), İstanbul VDB (18), İzmir VDB (3), Kocaeli VDB (3), Antalya VDB (1),  Konya VDB (1), Manisa VDB (1), Samsun VDB (1), Zonguldak VDB (1), Elazığ Defterdarlığı (1),  Rize Defterdarlığı (1) ve olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 450 bin 525 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 82 bin 976 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2017 vergilendirme dönemi beyanlarına göre dört Vergi Dairesi Başkanlığının beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:    


Vergi Dairesi Başkanlığı (VDB)/ Defterdarlık (DEF)

Beyanname Veren Mükellef Sayısı

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Beyan Edilen Matrah
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

İstanbul VDB

274.656

% 37,05

81.801.638.622

% 24,49

15.757.781.953

% 25,62

Büyük Mükellefler VDB

798

% 0,11

91.114.214.167

% 27,28

17.033.935.628

% 27,69

Ankara VDB

83.970

% 11,33

68.760.257.535

% 20,59

13.363.083.108

% 21,72

İzmir VDB

47.051

% 6,35

15.178.720.497

% 4,54

2.754.247.620

% 4,48

Diğer VDB/DEF

334.840

% 45,17

77.125.751.199

% 23,09

12.602.498.313

% 20,49

Türkiye Geneli Toplamı

741.315

%100

333.980.582.019

%100

61.511.546.622

%100

Kamuoyuna Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI