Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          02 Kasım 2018

 

          

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı Mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2017 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:    


İL

Beyanname Veren Mükellef Sayısı

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Beyan Edilen Matrah
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Tahakkuk Eden Gelir Vergisi
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

İstanbul

1.047.316

% 30,04

36.093.926.590

% 46,67

10.297.060.778

% 49,90

Ankara

324.728

% 9,31

6.555.048.240

% 8,48

1.748.361.784

% 8,47

İzmir

264.420

% 7,58

5.621.219.508

% 7,27

1.468.938.179

% 7,12

Diğer İller

1.850.128

% 53,06

29.069.585.171

% 37,59

7.122.418.773

% 34,51

Türkiye Geneli Toplamı

3.486.592

% 100

77.339.779.509

% 100

20.636.779.513

% 100

Kamuoyuna Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI