VARLIK BARIŞI KANUNUNA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

              TABLO EXCEL
5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNA İLİŞKİN BİLGİLER