OECD ÜYESİ ÜLKELERE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ VERGİ İSTATİSTİKLERİ

KAYNAK: Revenue Statistics: 1965-2017 - © OECD 2018

           TABLO EXCEL
TABLO 1 : Vergi Gelirlerinin Gayri Safi Milli Gelire Oranı / Kişi Başına Düşen Vergi Gelirleri ( ABD Doları)
TABLO 2 : Toplam Gelirlerin Yüzdesi Olarak Vergi Gelirleri / Hükumet Harcamalarının Yüzdesi Olarak Vergi Gelirleri
TABLO 3 : Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı
TABLO 4 : Toplam Vergi Gelirleri (Milyon ABD Doları)
TABLO 5 : Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle GSYH İçindeki Payı
TABLO 6 : Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
TABLO 7 : Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle GSYH İçindeki Payı
TABLO 8 : Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
TABLO 9 : Gelir ve Kar Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (1000) / Gelir ve Kar Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (1000)
TABLO 10 : Kişisel Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı(1100) / Kişisel Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (1100)
TABLO 11 : Kurum Gelirleri Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (1200) / Kurum Gelirleri Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı(1200)
TABLO 12 : Sosyal Güvenlik Primlerinin GSYH İçindeki Payı (2000) / Sosyal Güvenlik Primlerinin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2000)
TABLO 13 : Ücretlerden Kesilen Vergilerin GSYH İçindeki Payı (3000) / Ücretlerden Kesilen Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (3000)
TABLO 14 : Servet Unsurları Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (4000) / Servet Unsurları Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (4000)
TABLO 15 : Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (5000) / Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (5000)
TABLO 16 : Katma Değer Vergileri GSYH İçindeki Payı (5111) / Katma Değer Vergileri Toplam Vergiler İçindeki Payı (5111)
TABLO 17 : Toplam Vergi Geliri İtibariyle Genel Hükumetin Alt Sektörleri
TABLO 18 : Merkezi Hükumet Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
TABLO 19 : Ana Başlıklar İtibariyle Eyalet Hükumetleri Toplam Vergi GelirlerininToplam Eyalet Devlet Vergi Gelirleri İçindeki Payı
TABLO 20 : Ana Başlıklar İtibariyle Yerel Yönetim Vergilerinin Toplam Yerel Yönetim Vergi Gelirleri İçindeki Payı