Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Uyum Maliyeti Afyon Çalıştayı

Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Uyum Maliyeti Afyon Çalıştayı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresi'nde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi'' (IPA I) ile Türkiye'de kayıt dışı ekonominin boyutunun ve vergiye uyum maliyetinin ölçülmesine yönelik Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden bu alanda çalışmaları olan değerli akademisyenler, PwC Türkiye, PwC UK ve TEPAV'dan yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla  Afyon'da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk gününde, kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesine yönelik proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen ölçüm sonuçları ile alternatif metodlar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Sektörel bazda yapılacak ölçüm çalışmalarının hangi sektörlerde yapılacağı, ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu ve metedolojinin nasıl belirleneceği değerlendirilmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde, vergi uyum maliyetinin ölçülmesine yönelik proje kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, vergi uyum maliyetinin ölçülmesine yönelik oluşturulan işyeri anketi ile kayıt dışı ekonomi algısının ölçülmesine ilişkin hazırlanan hane halkı anketi, Ankara'da yapılan pilot çalışmalar kapsamında değerlendirilmiştir. Anketlerden beklenen amacın elde edilebilmesi için yöntem konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

Yine çalıştayın 2. gününde Türk Vergi Mevzuatının gözden geçirilerek kayıt dışılığa neden olan boşlukların analizine yönelik olarak proje kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yol haritası belirlenmiştir. Öncelikle Türk vergi mevzuatının vergi türlerine göre analiz edilmesi ve kayıt dışılığa neden olan hususların belirlenmesi, akabinde AB ülkelerinde kayıt dışılıkla mücadelede ve gönüllü uyumun artırılmasında kullanılan iyi uygulama örneklerin ve Türk vergi mevzuatında yer alan boşluklara ilişkin diğer ülkelerin neler yaptığının taranması, son olarak da boşlukların doldurulması ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize uygulanabilirliği konusunda bir öneri tablosu hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan çalıştay, Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile Başkanlığımızca kayıt dışılıkla mücadele ve mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara önemli bir katkı sağlamıştır.

Türkçe