Buradasınız

VUK'da Yer Alan ve 01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlara İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

VUK'da Yer Alan ve 01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlara İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 364 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 yılı için %7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar gösterilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.