Buradasınız

Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Çalıştay

23-24 Mart 2010 tarihlerinde Ankara’da Başkanlığımız Avrupa Birliği Müdürlüğü ve Ticari Kazançlar Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) tarafından ortaklaşa “Avrupa Birliği’nde Gelir Vergisi” konulu iki günlük çalıştay düzenlenmiştir.


Söz konusu çalıştaya Başkanlığımız merkez personeli ile Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan temsilciler katılmıştır.


Oturum başkanlığını Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı İsmail TEKKOYUN’un yaptığı çalıştayda, İspanya Merkezi Vergi Ajansı’ndan Javier MONZÓN tarafından “Genel Hatları ile 2003/48/EC sayılı Direktif ile 2003/48/EC sayılı Direktif’e göre Faiz Ödemelerinden Sağlanan Tasarrufların Vergilendirilmesi”, İngiltere Vergilendirme ve Gümrük Ajansı’ndan Hayley DENOUAL tarafından “94/079/EC sayılı Karar’a Göre Bir Üye Devlette Mukim Olmayan Mükellefin Vergilendirilmesi”, İtalya Merkezi Vergi Ajansı’ndan Antonio BORRELLİ tarafından “Türev Piyasaları ve Türev Piyasalarının Vergisel Boyutu”, İspanya Katalonya Bölgesel Vergi İdaresi’nden Marta CONTRERAS tarafından “Bireysel Emeklilik Sistemi’nden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi” konularında sunumlar yapılmıştır.

Türkçe