Buradasınız

TAIEX Ofisi

BAŞKANLIĞIMIZ İLE AVRUPA KOMİSYONU TAIEX OFİSİ İŞBİRLİĞİNDE ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENMİŞTİR.

24-26 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren TAIEX (Technical Assistance Information Exchange-Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) tarafından ortaklaşa Avrupa Birliği’nin 2006/112 Sayılı Katma Değer Vergisi Direktifi’nin Uyumlaştırılması, Avrupa Birliği Özel Tüketim vergisi Müktesebatı, Katılım Öncesi Süreçte Özel Tüketim Vergisi Kontrol Sistemi ve Katılım Öncesi Süreçte Katma Değer Vergisi Bilgi Değişim Sistemi konularında üç günlük çalıştay düzenlenmiştir.

Sözkonusu çalıştaya Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Maliye Bakanlığı Gelir Politikası Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gümrük Müsteşarlığı’ndan temsilciler katılmıştır.

TAIEX Ofisi adına toplantıda konuşmacı olarak Portekiz’den Ângelo Filipe Couto, Luisa Fernandes, Manuel Baganha ile Lüksemburg’dan Mathis Mellina ve Letonya’dan Olegs Sejans katılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezinde başlayan programın ilk çalıştayında; açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Müktesebatı ve 2006/112 sayılı Direktif; ikinci çalıştayda Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi müktesebatı ile Katılım Öncesi Süreçte Özel Tüketim Vergisi Kontrol Sistemi (EMCS) son gün çalıştayda ise Katılım Öncesi Süreçte Katma Değer Vergisi Bilgi Değişim Sistemi (VIES) anlatılmıştır.

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde en önemli gündem konuları olan KDV ve ÖTV ile bu alanlardaki bilgi değişim sistemleri olan EMCS ve VIES üzerine Başkanlığımız teklifi doğrultusunda düzenlenen bu çalıştaylar ile bu alanlardaki uyumlaştırma çalışmalarına ciddi katkılar sağlanmıştır.

Türkçe