Buradasınız

Mükellef Hizmetleri Grubu Beşinci Toplantısı

Toplantıya Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Şili temsilcileri katıldı.

İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirilen Vergi İdareleri Forumu Mükellef Hizmetleri Grubu Beşinci Toplantısı, Oturum Başkanı Sayın Terry HAWES ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU’nun konuşmalarıyla başladı.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU konuşmasında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeniden yapılanma sürecinde mükellef odaklı yaklaşım anlayışı ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve idarenin modernize edilmesi yönünde yapılan çalışmalara değindi. Uluslararası alanda bilginin ve deneyimin karşılıklı olarak paylaşılmasına büyük önem verildiğini belirten ARIOĞLU, kurumlararası işbirliğinden tüm ulusların büyük faydalar elde edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Dördüncü Toplantının Taslak Özet Tutanakları onaylandı. Norveç tarafından hazırlanıp sunulan Strateji Gelişimi konulu taslak belge ile Vergi XML Teknik Komitesince hazırlanan İlerleme Raporu tartışıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeniden yapılanmasının ardından bir yıl önce kurulan Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı adına Grup Başkanı Nazmi KARYAĞDI “Türkiye’de Mükellef Hizmetleri Konusundaki Son Gelişmeler” başlığı altında yaptığı sunumda, bu süreç içerisinde yapılan çalışmalara, devam etmekte olan projelere ve gelecek için oluşturulan vizyona değindi. Daha sonra İrlanda Gelir İdaresi’ndeki mükellef hizmetlerindeki başlıca gelişmeler ile İsveç tarafından Hükümet İşbirliği sunumları gerçekleştirildi.

İkinci gün Amerikan Gelir İdaresi’nin mükellef hizmetleri alanında gerçekleştirdiği yeniliklerin sunulmasının ardından 2007-2008 Çalışma Programı’na ilişkin sekreterlik tarafından verilen rapor tartışıldı. Hollanda, Avustralya ve Norveç tarafından Standartlaştırılmış İş Raporlaması konusundaki raporlar sunuldu. İngiltere’nin Kanal Stratejisi, Danimarka’nın e-posta sistemleri, Yeni Zelanda’nın 2006-2011 IT Stratejisi, Şili’nin Elektronik Fatura, Avusturya ve Kore’nin e-hizmetlere ilişkin sunumları ve 2007-2008 Çalışma Programına devam edilmesiyle ikinci gün toplantıları sona erdi.

Toplantının son günü ise Japonya ve Portekiz’in mükellef hizmetleri alanında ülkelerindeki son gelişmelere ilişkin sunumları yapıldı. 2007 Çalışma Programı’nın sonuçlandırılmasının ardından toplantı sona erdi.

Organizasyondaki başarı ile Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan bu toplantıda, mükellef hizmetleri alanında büyük ilerlemeler gerçekleştirmiş ülkeler ile bu alanda gelişme yolunda olan ülkeler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımı, ülkeler arasında standart hizmetler ve işbirliği anlamında katkılar sunmuştur. 

Türkçe