Buradasınız

Geçici Takdir Komisyonu Başkanlıkları Otomasyonu (TAKKOM) Eğitim Programı

Takdir Komisyonu Başkanlığı iş ve işlemlerinin otomasyon kapsamına alınmasını sağlayan Takdir Komisyonu Otomasyonu Sistemi (TAKKOM), vergi dairesi takdire sevk işlemleri uygulama yazılımları ile entegre çalışacak bir şekilde hazırlanmıştır. Mevcut vergi dairesi takdire sevk işlemleri uygulama yazılımlarında da buna göre yeni düzenlemeler yapılmıştır.

TAKKOM sistemi tanıtımı ve uygulama ekranlarının kullanımına yönelik olarak, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Bağlı Vergi Dairesi Müdürlükleri (Malmüdürlükleri) bünyesinde kurulmuş bulunan Geçici Takdir Komisyonu Başkanlıklarında görevli olan personele Ankara, İstanbul ve İzmir’deki uygulama eğitimleri 27.09.2010 tarihinde başlayacak olup 28.10.2010 tarihinde sona erecektir.

Otomasyon Uygulamaları Eğitimi kapsamında yapılacak olan “TAKKOM Kullanıcı Eğitimi Programı’’ için tıklayınız.

Türkçe