Buradasınız

Fiscalis 2013 Programı Çerçevesinde 05–09 Ekim 2009 Tarihlerinde Başkanlığımıza Bir Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin de içerisinde olduğu ve Avrupa Birliği’nin vergilendirme alanındaki sistemlerin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan Fiscalis 2013 Programı kapsamında, 05–09 Ekim 2009 tarihleri arasında Avrupa Birliği üyesi ülke vergi idarelerinde görevli 10 ülkeden toplam 16 kişinin katıldığı bir Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezinde başlayan programın ilk gününde; açılış konuşmalarının ardından Fiscalis Programı hakkında bilgi verilmiş ve katılımcılar tanıtılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin Temel Ekonomik Aktörleri, Vergilendirme Alanında Stratejik Planlama Çalışmaları, Vergilendirme Alanında İdari İşbirliği, Türk Vergi Sistemi, Kurumsal Yapı ve Yasal Çerçeve ile Başkanlığımızın tanıtımına ilişkin sunum yapılarak, sorular cevaplandırılmış ardından da Başkanlığımızın tanıtımının yer aldığı video gösterimi yapılmıştır.

Ayrıca heyetin Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaret kapsamında öncelikle vergi dairesinin yapısı ve yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alınmış ve katılımcıların sorduğu sorulara cevap verilmiş daha sonra da müdürlük çalışmaları hakkında vergi dairesi çalışanlarından yerinde bilgi alınmıştır.

Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi konusunda ayrıntılı sunumlar ikinci gün, Kurumlar Vergisi, Transfer Fiyatlandırması ve Gelir Vergisi konusunda sunumlar ise üçüncü gün yapılmıştır.

Dördüncü gün, Vergi Denetimi ve e-Denetim konularında sunumlar yapılmıştır.

Heyet çalışma ziyaretinin son günü Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Ziyarette Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Timur ÇAKMAK’ın başkanlığında yapılan toplantıda katılımcılara Başkanlığımız hakkında bilgi verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırılmış ve çalışma ziyareti ile ilgili izlenim ve değerlendirmeleri sorulmuştur. Toplantının ardından KDV, ÖTV, Kurumlar vergisi, Transfer Fiyatlandırması, Gelir Vergisi ve Denetim Biriminde çalışan personelimiz eşliğinde katılımcılar çalışma konularına göre gruplara ayrılarak bu birimleri ziyaret ettikten sonra çalışma ziyareti programı sona ermiştir.

Türkçe