Buradasınız

Fiscalis 2013 Programı ...

Türkiye’nin de içerisinde olduğu ve Avrupa Birliği’nin vergilendirme alanındaki sistemlerin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan Fiscalis 2013 Programı kapsamında, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Başkanlığımız Avrupa Birliği Müdürlüğü işbirliğinde Başkanlığımıza 01-03 Kasım 2010 tarihleri arasında Avrupa Birliği üyesi ülke vergi idarelerinde görevli 8 kişinin katıldığı bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımız Gümüşdere Bilgi İşlem hizmet binasında Gelir İdaresi Grup Başkanı Süleyman Hayri BALCI tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan çalışma ziyaretinin ilk gününde; Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanı ve Fiscalis Türkiye Koordinatörü Nihal SAMSUN KARABACAK tarafından Fiscalis Programı hakkında bilgi verilmiş; Avrupa Birliği Uzmanı Ekin GÜNDAY ECER “Türkiye’nin Temel Ekonomik Aktörleri”; Gelir Uzmanı Ebru TİYAR “Türk Vergi Sisteminin Genel Çerçevesi ve İdari Yapı” ve Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü Mehmet Ali ATICI ile Mühendis Kemal GÜVEN “Türk Gelir İdaresi’nde Bilgi İşlem Sistemleri” konularında sunumlar yapmışlardır.

Programın ikinci gününde Gelir İdaresi Grup Başkanı Ömer KAYA “Türkiye’deki Vergi Denetiminin İdari Yapısı ve Denetim Projeleri”, Gelir İdaresi Grup Başkanı Uğur DOĞAN “Türkiye’de e-denetim” ve Hollanda’dan gelen katılımcı Joost KUPIERS “Hollanda’da e-denetim” konulu sunumlar yapmıştır.

Söz konusu heyet daha sonra Hesap Uzmanları Kurulu’nu ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında Baş Hesap Uzmanları İlker KILINÇ, Vedat GÜRBÜZ ve Bora TOPALOĞLU tarafından Kurul’u tanıtan bir sunum yapıldıktan sonra özellikle Türkiye’de vergi denetimi ve Kurul’un denetim sistemi içindeki yeri ve işlevi konularında heyete ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Ziyaretin son günü Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü ziyaret edilmiş, Vergi Dairesi Müdürü Ali ILGAZ tarafından vergi dairesinin genel yapısı ve çalışmaları konusunda bilgi verilmiş ve müdürlük birimleri ayrıntılı olarak Gelir Uzman Yardımcısı Tuğba ORKUN YILMAZ ve Gelir Uzmanı İskender YILMAZ tarafından katılımcılara anlatılmıştır.

Ayrıca, Başkanlığımız Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ziyaret edilerek VİMER Koordinatörü Demet ARIKÖK ÜNAL tarafından Merkez’i tanıtan sunum yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Daire Başkanı İlhan KARAYILAN tarafından Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Ziyaretçi ülke katılımcıları ile birlikte Bakanlık toplantı salonunda Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı temsilcileri ve Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü Mehmet ASLAN ve Gelir Uzmanı ve Başkanlığımız Fiscalis Koordinatörü Talat DENİZ’in de katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Türkçe