Buradasınız

Doküman Yönetimi İş Akış Sistemi (DYİAS) Eğitici ve Kullanıcı Eğitimleri Gerçekleştirilmiştir.

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığımızca (ll) yürütülmekte olan E-Özelge Otomasyon Sistemi  olarak kullanılan Doküman Yönetimi ve İş Akış Sisteminin (DYİAS) elektronik yazışma ve diğer amaçlarla genişletilmesi, etkililiği ve verimliliğinin artırılması için sisteme yönelik iyileştirme çalışmaları tamamlanmış olup, Başkanlığımız merkez birimlerinde gelen evrak, giden evrak ve iç yazışmaların 2012 yılı içerisinde kademeli olarak DYİAS sistemine taşınması hedeflenmiştir.

Bu amaçla Başkanlık makamının 26.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.15.72/020-469 sayılı Onayı çerçevesinde ,  Başkanlığımız merkez personeline “Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) Eğitici Eğitimi” verilmesi kararlaştırılmış ve konuyla ilgili 07.05.2012 - 11.05.2012 tarihleri arasında eğitici eğitimi, 04.06.2012 - 04.07.2012 ile 03.09.2012 - 27.09.2012 tarihleri arasında da kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitim programıyla ilgili olarak 26 Grup Başkanı, 92 Müdür ve 1273 Personel eğitime katılmıştır.

Türkçe