Buradasınız

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları / Mukimlik Belgesi Düzenleme Çalıştayı

Bakanlık Makamından alınan Olur ile “mukimlik belgesi” düzenleme yetkisi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıklarına da kendi yetki alanlarındaki mükelleflerle sınırlı olmak üzere verilmiştir.


Bu kapsamda, söz konusu Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) çerçevesinde özelge verme ve mukimlik belgesi düzenleme sürecinde görevli olan personele yönelik “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları / Mukimlik Belgesi Düzenleme Çalıştayı”, 9-13 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.


Anılan Çalıştay kapsamında, ÇVÖA’ların uygulanmasına ve mukimlik belgesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin sunumlar ile gruplar oluşturmak suretiyle konuya ilişkin uygulamalı örnek olay çalışmaları yapılmıştır.

 

 

Türkçe