Buradasınız

Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Vergisel Durumu Eğitimi Düzenlenmiştir.

Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü’nce hazırlanan “Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Vergisel Durumu Eğitimi” Programına, 22 Nisan 2009 tarihinde Vergi Dairesi Başkanlıklarından 103 kişi, 24 Nisan 2009 tarihinde ise Defterdarlıklardan 102 kişi katılmıştır.

Anılan eğitim programı kapsamında genel olarak Avrupa Birliği mali yardımları, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması ve bu kapsamda Başkanlığımızca hazırlanan 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı konusunda bilgi verilmiştir.

Programın ilk gün açılış konuşması Gelir İdaresi Daire Başkanı Timur ÇAKMAK tarafından, ikinci gün açılış konuşması Gelir İdaresi Grup Başkanı Süleyman Hayri BALCI tarafından yapılmıştır.

Eğitim Programında sırası ile,

  1. Gelir Uzmanı Ebru TİYAR “Genel Hatları ile Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği”;
  2. Talat DENİZ “Genel Hatları ile Çerçeve Anlaşma ve İkincil Mevzuatı”;
  3. Müdür Mehmet ASLAN “IPA Çerçeve Anlaşması Mevzuat ve Tanımlar, Katma Değer Vergisi İstisnası ve Uygulaması, Uygulama ile İlgili Diğer Hususlar”;
  4. Gelir Uzman Yardımcısı Tuğba ORKUN YILMAZ “İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması”;
  5. Gelir Uzmanı Sedat PELİT “Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uygulaması”;
  6. Gelir Uzmanı İskender YILMAZ “Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması”;
  7. Gelir Uzman Yardımcısı Arzu Bahar PALA “Veraset ve İntikal Vergisi ile Damga Vergisi ve Harç İstisnası ve Uygulaması”;
  8. Gelir Uzman Yardımcısı Evrim HIZAL “Özel İletişim Vergisi İstisnası ve Uygulaması”;
  9. Gelir Uzman Yardımcısı Çiğdem SAYIN “Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması”

konularında sunumlar yapmıştır ve sunum sonunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Başkanlığımızca 2005 yılından bu yana yürütülmekte olan Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Vergisel Durumları ile ilgili iş ve işlemler hakkında verilen bu eğitim ile uygulama birimlerinin görüş ve önerileri alınmıştır.

Oldukça yararlı geçen söz konusu programın Tebliğ Taslağının yayınlanmasından sonra da, özellikle bölgeler itibari ile ayrıntılı bir şekilde, devam etmesi hususunda fikir teatisi yapılmıştır.

Türkçe