Buradasınız

- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 17799 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 1 Eylül, 1982 Adı: UID: Q6JS2BS3PYN4OSOP
İçerik:
I. Aşağıda gün ve numaraları belirtilen genel tebliğ ve genel yazılar bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

A. 20.2.1981 gün ve 2 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

B. 7.5.1982 gün ve 3 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

C. 26.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı.

D. 10.9.1981 gün ve 2101122-724/66902 sayılı Genel Yazı.

II. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren faturaların değerli kağıt haline getirilmesinde ve bunların bedellerinin tahsilinde uygulanacak esaslar 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 Sayılı Kanunla değişik 1. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

A _ Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden;

a) Gelir Vergisi Kanununun 94 ve 98. maddeleri uyarınca yaptıkları ödemelerden tevkif ettikleri gelir vergilerini muhtasar beyanname ile bildirenler bir aylık dönem içinde kullandıkları faturaların, cilt seri ve sıra numaraları ile adetlerini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar Vergi Dairesine verecekleri muhtasar beyannamelerin ayrı bir bölümüne kaydederek veya ek bir yazı ile bildirecekler ve kullandıkları beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini bu süre içinde ödeyeceklerdir.

Muhtasar beyannamelerini Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, üç ayda bir veren mükellefler yukarıda belirtilen işlemi üç ayda bir yerine getireceklerdir.

b) Muhtasar beyanname vermek durumunda bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçiler bir takvim yılı içinde kullandıklan faturaların cilt, seri ve sıra numaraları ile adetlerini o yıla ait Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerine ek olarak bir yazı ile bildirecekler ve kullanılan beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerini verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

B _ Bu tebliğle getirilen esasların uygulanmasına aşağıdaki istisnalar dışında derhal başlanacaktır:

a) Bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 20.2.1981 gün ve 2 Seri numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu genel Tebliği ve 6.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı uyarınca faturaların değerli kağıt bedellerini vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine ödemiş bulunanlar, bedeli ödenmiş olan bu faturalarını ilgili genel tebliğ ve genel yazıdaki esaslara uymak suretiyle kullanacaklardır.

b) 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ uyarınca faturaları bandrol yapıştırmak suretiyle değerli kağıt haline getirenler ellerinde bulunan bandrollu faturalar bitene kadar bu faturaları kullanmaya devam edeceklerdir.

c) 10.9.1981 gün ve 2101122-724/689 sayılı genel yazı uyarınca faturalarını vergi daireleri veya malmüdürlüklerine tasdik ettirerek bedelini ödemiş olanlar, tasdik edilmiş bu faturaları bitene kadar kullanmaya devam edeceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
I. Aşağıda gün ve numaraları belirtilen genel tebliğ ve genel yazılar bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

A. 20.2.1981 gün ve 2 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

B. 7.5.1982 gün ve 3 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

C. 26.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı.

D. 10.9.1981 gün ve 2101122-724/66902 sayılı Genel Yazı.

II. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren faturaların değerli kağıt haline getirilmesinde ve bunların bedellerinin tahsilinde uygulanacak esaslar 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 Sayılı Kanunla değişik 1. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

A _ Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden;

a) Gelir Vergisi Kanununun 94 ve 98. maddeleri uyarınca yaptıkları ödemelerden tevkif ettikleri gelir vergilerini muhtasar beyanname ile bildirenler bir aylık dönem içinde kullandıkları faturaların, cilt seri ve sıra numaraları ile adetlerini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar Vergi Dairesine verecekleri muhtasar beyannamelerin ayrı bir bölümüne kaydederek veya ek bir yazı ile bildirecekler ve kullandıkları beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini bu süre içinde ödeyeceklerdir.

Muhtasar beyannamelerini Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, üç ayda bir veren mükellefler yukarıda belirtilen işlemi üç ayda bir yerine getireceklerdir.

b) Muhtasar beyanname vermek durumunda bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçiler bir takvim yılı içinde kullandıklan faturaların cilt, seri ve sıra numaraları ile adetlerini o yıla ait Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerine ek olarak bir yazı ile bildirecekler ve kullanılan beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerini verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

B _ Bu tebliğle getirilen esasların uygulanmasına aşağıdaki istisnalar dışında derhal başlanacaktır:

a) Bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 20.2.1981 gün ve 2 Seri numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu genel Tebliği ve 6.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı uyarınca faturaların değerli kağıt bedellerini vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine ödemiş bulunanlar, bedeli ödenmiş olan bu faturalarını ilgili genel tebliğ ve genel yazıdaki esaslara uymak suretiyle kullanacaklardır.

b) 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ uyarınca faturaları bandrol yapıştırmak suretiyle değerli kağıt haline getirenler ellerinde bulunan bandrollu faturalar bitene kadar bu faturaları kullanmaya devam edeceklerdir.

c) 10.9.1981 gün ve 2101122-724/689 sayılı genel yazı uyarınca faturalarını vergi daireleri veya malmüdürlüklerine tasdik ettirerek bedelini ödemiş olanlar, tasdik edilmiş bu faturaları bitene kadar kullanmaya devam edeceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
I. Aşağıda gün ve numaraları belirtilen genel tebliğ ve genel yazılar bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

A. 20.2.1981 gün ve 2 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

B. 7.5.1982 gün ve 3 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği,

C. 26.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı.

D. 10.9.1981 gün ve 2101122-724/66902 sayılı Genel Yazı.

II. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren faturaların değerli kağıt haline getirilmesinde ve bunların bedellerinin tahsilinde uygulanacak esaslar 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 Sayılı Kanunla değişik 1. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

A _ Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden;

a) Gelir Vergisi Kanununun 94 ve 98. maddeleri uyarınca yaptıkları ödemelerden tevkif ettikleri gelir vergilerini muhtasar beyanname ile bildirenler bir aylık dönem içinde kullandıkları faturaların, cilt seri ve sıra numaraları ile adetlerini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar Vergi Dairesine verecekleri muhtasar beyannamelerin ayrı bir bölümüne kaydederek veya ek bir yazı ile bildirecekler ve kullandıkları beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini bu süre içinde ödeyeceklerdir.

Muhtasar beyannamelerini Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, üç ayda bir veren mükellefler yukarıda belirtilen işlemi üç ayda bir yerine getireceklerdir.

b) Muhtasar beyanname vermek durumunda bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçiler bir takvim yılı içinde kullandıklan faturaların cilt, seri ve sıra numaraları ile adetlerini o yıla ait Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerine ek olarak bir yazı ile bildirecekler ve kullanılan beher fatura için ödenmesi gereken 2 liralık değerli kağıt bedelini Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerini verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

B _ Bu tebliğle getirilen esasların uygulanmasına aşağıdaki istisnalar dışında derhal başlanacaktır:

a) Bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 20.2.1981 gün ve 2 Seri numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu genel Tebliği ve 6.2.1981 gün ve 2101122-724/14116 sayılı Genel Yazı uyarınca faturaların değerli kağıt bedellerini vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine ödemiş bulunanlar, bedeli ödenmiş olan bu faturalarını ilgili genel tebliğ ve genel yazıdaki esaslara uymak suretiyle kullanacaklardır.

b) 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ uyarınca faturaları bandrol yapıştırmak suretiyle değerli kağıt haline getirenler ellerinde bulunan bandrollu faturalar bitene kadar bu faturaları kullanmaya devam edeceklerdir.

c) 10.9.1981 gün ve 2101122-724/689 sayılı genel yazı uyarınca faturalarını vergi daireleri veya malmüdürlüklerine tasdik ettirerek bedelini ödemiş olanlar, tasdik edilmiş bu faturaları bitene kadar kullanmaya devam edeceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 21091 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 24 Aralık, 1991 Adı: UID: RTXRRG6C6UJX4JP8
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
1.000
b) Beyanname
1.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
2.000
2. Kira sözleşme kağıtları
2.000
3. Pasaportlar
85.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
85.000
5. Askerlik cüzdanları
1.500
6. Nüfus cüzdanları
1.500
7. Aile cüzdanları
15.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
35.000
9. Sürücü belgeleri
20.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
20.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
10.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
10.000
13. İş makinesi tescil belgesi
10.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1992 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1992 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
1.000
b) Beyanname
1.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
2.000
2. Kira sözleşme kağıtları
2.000
3. Pasaportlar
85.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
85.000
5. Askerlik cüzdanları
1.500
6. Nüfus cüzdanları
1.500
7. Aile cüzdanları
15.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
35.000
9. Sürücü belgeleri
20.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
20.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
10.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
10.000
13. İş makinesi tescil belgesi
10.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1992 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1992 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
1.000
b) Beyanname
1.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
2.000
2. Kira sözleşme kağıtları
2.000
3. Pasaportlar
85.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
85.000
5. Askerlik cüzdanları
1.500
6. Nüfus cüzdanları
1.500
7. Aile cüzdanları
15.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
35.000
9. Sürücü belgeleri
20.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
20.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
10.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
10.000
13. İş makinesi tescil belgesi
10.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1992 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1992 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 17258 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 21 Şubat, 1981 Adı: UID: S3CCHSYW8OWJHNMY
İçerik:
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda, 2433 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1/3/1981 tarihinden itibaren faturalar değerli kağıtlar kapsamına alınmıştır.

1/3/1981 tarihinden itibaren mükelleflerce kullanılacak faturalar Bakanlığımızca bastırılıncaya kadar, gerçek ve Tüzel Kişilerin ellerinde mevcut olan ve Türkiye çapında büyük miktarlara ulaşan faturalar hakkında, Değerli Kağıtlar Kanunun 1. maddesininin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

I _ Kamu Tüzel Kişeleri, Konu Menfaatlerine Yararlı Dernekler, Vakıflar ve Bu Kuruluşlara Ait İktisadi İşletmeler:

1. 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanacakları faturalara ait değerli kağıt bedellerini, il defterdarlıklarının uygun göreceği vergi dairelerine, ilçelerde müstakil vergi dairesi varsa bu dairelere, yoksa malmüdürlüklerine makbuz karşılığında ve peşin olarak ödemek suretiyle mevcut faturalarını kullanacaklardır.

2. Bu kuruluşlar tarafından düzenlencek her fatura üzerine "Değerli kâğıt bedeli ................. günlü ................. sayılı makbuzla ödenmiştir." şeklinde bir kaşe veya ibare konulacaktır.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapacak mükellefler aşağıda sayılmıştır:

a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile iştirakleri,.

b) Devletin % 15'den fazla iºtiraki bulunan iktisadi iºletmeler,

c) Belediyeler, köyler (Köyler tarafından kurulan köy birlikleri dahil) ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler.

d) Özel idareler ve iktisadi iºletmeleri,

e) Vakıflar, vakıflara bağlı iktisadi işletmeler,

f) Genel ve Katma bütçeli, daire ve idarelerle bunlara bağlı kuruluşlar (Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar dahil),

g) Kamu menfaatine yararlı dernekler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,

II _ Fatura Kullanmak Mecburiyetinde Bulunan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Yukarıda belirtilen kuruluşlar haricinde kalan ve fatura kullanmak mecburiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişeler tarafından 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanılacak faturaların değerli kağıt bedeli ise; Bakanlığımzca iller itibariyle değişik renklerde bastırılıp dağıtılan bandrollar defterdarlıklardan satın alınmak ve faturalara yapıştırılmak suretiyle ödenecektir.

III _ Faturaların Değerli Kağıt Haline Getirilmesi için Yapılacak İşlemler:

1. Bandrollar, İl Defterdarlıklarının tesbit edeceği vergi dairelerinde veya uygun göreceği diğer satış yerlerinde, ilçelerde ise, müstakil vergi dairelerinde, yoksa malmüdürlüklerinde satılacaktır.

2. Bandrol satın alacak gerçek veya tüzel kişiler, talep ettikleri bandrol miktarını,(Mevcut fatura sayısını ve bir takvim yılı içinde kullanacağı tahmini miktarını aşmamak şartıyla), Gelir veya Kurumlar Vergisi sicil numaralarını, faaliyet konularını, 1/3/1981 tarihi itibariyle ellerinde mevcut fatura miktarını belirten bir dilekçe ile Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairelerinin bulunduğu yerdeki satıº yerlerine başvuracaklardır.

3. Bu mükellefler talep ettikleri bandrol miktarına ait değerli kâğıt bedelini peşin olarak makbuz karşılığında ödiyeceklerdir. Fatura mevcudunun tükenmesi halinde, yeni kullanılacak faturalar için yukarıda açıklanan esaslara uygun şekilde bandrol satın alınacaktır.

4. Mükelleflerce satın alınan bandrollar satınalma tarihinden itibaren 10 gün içinde mevcut faturaların ilk nüshalarına yapıştırılacaktır.

5. Değerli kağıt bedelini makbuz karşılığı ödemeyen, fatura üzerine ilgili kaşeyi koymayan ve bu tebliğin 1. bölümünde belirtilen kuruluşlarla, satın aldığı bandrolları faturalarına yapıştırmıyan diğer gerçek ve tüzel kişilerden 2343 sayılı Kanunla değişik 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 ve 5. maddeleri hükmü gereğince beş kat tutarında ceza alınacaktır.

6. Mükelleflerce satınalınan bandrolların, başkalarına satılması mümkün değildir. Aynı müessesenin muhtelif illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde sayılan işyeri bulunması halinde, bu yerlerde kullanılacak faturaların bandrolları Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı vergi dairesinin bulunduğu yerden sağlanacak, faturalar (4) numaralı fıkrada açıklanan esaslara göre değerli kâğıt haline getirilecektir.

IV _ Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek düzenliyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik, 344 ncü maddesi uyarınca, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır.(**)

V _ 1/3/1981 Tarihinden Önce Defterdarlıklar Malmüdürlükleri veya Yetkili Vergi Dairesi Tarafından Tasdik Edilmiş Faturalar Hakkında Yapılacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra kullanacakları faturaları bu tebliğ tarihinden önce defterdarlıklara tastik ettirip değerli kağıt bedelini makbuz karşılığında ödemiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ayrıca faturalarına bandrol yapıştırmıyacaklardır.

Tebliğ olunur.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğle Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 3 Seri No.lu Gen. Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.

İçerik 1:
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda, 2433 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1/3/1981 tarihinden itibaren faturalar değerli kağıtlar kapsamına alınmıştır.

1/3/1981 tarihinden itibaren mükelleflerce kullanılacak faturalar Bakanlığımızca bastırılıncaya kadar, gerçek ve Tüzel Kişilerin ellerinde mevcut olan ve Türkiye çapında büyük miktarlara ulaşan faturalar hakkında, Değerli Kağıtlar Kanunun 1. maddesininin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

I _ Kamu Tüzel Kişeleri, Konu Menfaatlerine Yararlı Dernekler, Vakıflar ve Bu Kuruluşlara Ait İktisadi İşletmeler:

1. 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanacakları faturalara ait değerli kağıt bedellerini, il defterdarlıklarının uygun göreceği vergi dairelerine, ilçelerde müstakil vergi dairesi varsa bu dairelere, yoksa malmüdürlüklerine makbuz karşılığında ve peşin olarak ödemek suretiyle mevcut faturalarını kullanacaklardır.

2. Bu kuruluşlar tarafından düzenlencek her fatura üzerine "Değerli kâğıt bedeli ................. günlü ................. sayılı makbuzla ödenmiştir." şeklinde bir kaşe veya ibare konulacaktır.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapacak mükellefler aşağıda sayılmıştır:

a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile iştirakleri,.

b) Devletin % 15'den fazla iºtiraki bulunan iktisadi iºletmeler,

c) Belediyeler, köyler (Köyler tarafından kurulan köy birlikleri dahil) ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler.

d) Özel idareler ve iktisadi iºletmeleri,

e) Vakıflar, vakıflara bağlı iktisadi işletmeler,

f) Genel ve Katma bütçeli, daire ve idarelerle bunlara bağlı kuruluşlar (Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar dahil),

g) Kamu menfaatine yararlı dernekler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,

II _ Fatura Kullanmak Mecburiyetinde Bulunan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Yukarıda belirtilen kuruluşlar haricinde kalan ve fatura kullanmak mecburiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişeler tarafından 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanılacak faturaların değerli kağıt bedeli ise; Bakanlığımzca iller itibariyle değişik renklerde bastırılıp dağıtılan bandrollar defterdarlıklardan satın alınmak ve faturalara yapıştırılmak suretiyle ödenecektir.

III _ Faturaların Değerli Kağıt Haline Getirilmesi için Yapılacak İşlemler:

1. Bandrollar, İl Defterdarlıklarının tesbit edeceği vergi dairelerinde veya uygun göreceği diğer satış yerlerinde, ilçelerde ise, müstakil vergi dairelerinde, yoksa malmüdürlüklerinde satılacaktır.

2. Bandrol satın alacak gerçek veya tüzel kişiler, talep ettikleri bandrol miktarını,(Mevcut fatura sayısını ve bir takvim yılı içinde kullanacağı tahmini miktarını aşmamak şartıyla), Gelir veya Kurumlar Vergisi sicil numaralarını, faaliyet konularını, 1/3/1981 tarihi itibariyle ellerinde mevcut fatura miktarını belirten bir dilekçe ile Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairelerinin bulunduğu yerdeki satıº yerlerine başvuracaklardır.

3. Bu mükellefler talep ettikleri bandrol miktarına ait değerli kâğıt bedelini peşin olarak makbuz karşılığında ödiyeceklerdir. Fatura mevcudunun tükenmesi halinde, yeni kullanılacak faturalar için yukarıda açıklanan esaslara uygun şekilde bandrol satın alınacaktır.

4. Mükelleflerce satın alınan bandrollar satınalma tarihinden itibaren 10 gün içinde mevcut faturaların ilk nüshalarına yapıştırılacaktır.

5. Değerli kağıt bedelini makbuz karşılığı ödemeyen, fatura üzerine ilgili kaşeyi koymayan ve bu tebliğin 1. bölümünde belirtilen kuruluşlarla, satın aldığı bandrolları faturalarına yapıştırmıyan diğer gerçek ve tüzel kişilerden 2343 sayılı Kanunla değişik 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 ve 5. maddeleri hükmü gereğince beş kat tutarında ceza alınacaktır.

6. Mükelleflerce satınalınan bandrolların, başkalarına satılması mümkün değildir. Aynı müessesenin muhtelif illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde sayılan işyeri bulunması halinde, bu yerlerde kullanılacak faturaların bandrolları Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı vergi dairesinin bulunduğu yerden sağlanacak, faturalar (4) numaralı fıkrada açıklanan esaslara göre değerli kâğıt haline getirilecektir.

IV _ Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek düzenliyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik, 344 ncü maddesi uyarınca, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır.(**)

V _ 1/3/1981 Tarihinden Önce Defterdarlıklar Malmüdürlükleri veya Yetkili Vergi Dairesi Tarafından Tasdik Edilmiş Faturalar Hakkında Yapılacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra kullanacakları faturaları bu tebliğ tarihinden önce defterdarlıklara tastik ettirip değerli kağıt bedelini makbuz karşılığında ödemiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ayrıca faturalarına bandrol yapıştırmıyacaklardır.

Tebliğ olunur.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğle Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 3 Seri No.lu Gen. Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.

İçerik 2:
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda, 2433 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1/3/1981 tarihinden itibaren faturalar değerli kağıtlar kapsamına alınmıştır.

1/3/1981 tarihinden itibaren mükelleflerce kullanılacak faturalar Bakanlığımızca bastırılıncaya kadar, gerçek ve Tüzel Kişilerin ellerinde mevcut olan ve Türkiye çapında büyük miktarlara ulaşan faturalar hakkında, Değerli Kağıtlar Kanunun 1. maddesininin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

I _ Kamu Tüzel Kişeleri, Konu Menfaatlerine Yararlı Dernekler, Vakıflar ve Bu Kuruluşlara Ait İktisadi İşletmeler:

1. 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanacakları faturalara ait değerli kağıt bedellerini, il defterdarlıklarının uygun göreceği vergi dairelerine, ilçelerde müstakil vergi dairesi varsa bu dairelere, yoksa malmüdürlüklerine makbuz karşılığında ve peşin olarak ödemek suretiyle mevcut faturalarını kullanacaklardır.

2. Bu kuruluşlar tarafından düzenlencek her fatura üzerine "Değerli kâğıt bedeli ................. günlü ................. sayılı makbuzla ödenmiştir." şeklinde bir kaşe veya ibare konulacaktır.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapacak mükellefler aşağıda sayılmıştır:

a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile iştirakleri,.

b) Devletin % 15'den fazla iºtiraki bulunan iktisadi iºletmeler,

c) Belediyeler, köyler (Köyler tarafından kurulan köy birlikleri dahil) ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler.

d) Özel idareler ve iktisadi iºletmeleri,

e) Vakıflar, vakıflara bağlı iktisadi işletmeler,

f) Genel ve Katma bütçeli, daire ve idarelerle bunlara bağlı kuruluşlar (Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar dahil),

g) Kamu menfaatine yararlı dernekler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,

II _ Fatura Kullanmak Mecburiyetinde Bulunan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Yukarıda belirtilen kuruluşlar haricinde kalan ve fatura kullanmak mecburiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişeler tarafından 1/3/1981 tarihinden itibaren kullanılacak faturaların değerli kağıt bedeli ise; Bakanlığımzca iller itibariyle değişik renklerde bastırılıp dağıtılan bandrollar defterdarlıklardan satın alınmak ve faturalara yapıştırılmak suretiyle ödenecektir.

III _ Faturaların Değerli Kağıt Haline Getirilmesi için Yapılacak İşlemler:

1. Bandrollar, İl Defterdarlıklarının tesbit edeceği vergi dairelerinde veya uygun göreceği diğer satış yerlerinde, ilçelerde ise, müstakil vergi dairelerinde, yoksa malmüdürlüklerinde satılacaktır.

2. Bandrol satın alacak gerçek veya tüzel kişiler, talep ettikleri bandrol miktarını,(Mevcut fatura sayısını ve bir takvim yılı içinde kullanacağı tahmini miktarını aşmamak şartıyla), Gelir veya Kurumlar Vergisi sicil numaralarını, faaliyet konularını, 1/3/1981 tarihi itibariyle ellerinde mevcut fatura miktarını belirten bir dilekçe ile Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairelerinin bulunduğu yerdeki satıº yerlerine başvuracaklardır.

3. Bu mükellefler talep ettikleri bandrol miktarına ait değerli kâğıt bedelini peşin olarak makbuz karşılığında ödiyeceklerdir. Fatura mevcudunun tükenmesi halinde, yeni kullanılacak faturalar için yukarıda açıklanan esaslara uygun şekilde bandrol satın alınacaktır.

4. Mükelleflerce satın alınan bandrollar satınalma tarihinden itibaren 10 gün içinde mevcut faturaların ilk nüshalarına yapıştırılacaktır.

5. Değerli kağıt bedelini makbuz karşılığı ödemeyen, fatura üzerine ilgili kaşeyi koymayan ve bu tebliğin 1. bölümünde belirtilen kuruluşlarla, satın aldığı bandrolları faturalarına yapıştırmıyan diğer gerçek ve tüzel kişilerden 2343 sayılı Kanunla değişik 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 ve 5. maddeleri hükmü gereğince beş kat tutarında ceza alınacaktır.

6. Mükelleflerce satınalınan bandrolların, başkalarına satılması mümkün değildir. Aynı müessesenin muhtelif illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde sayılan işyeri bulunması halinde, bu yerlerde kullanılacak faturaların bandrolları Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı vergi dairesinin bulunduğu yerden sağlanacak, faturalar (4) numaralı fıkrada açıklanan esaslara göre değerli kâğıt haline getirilecektir.

IV _ Değerli Kağıt Haline Getirilmemiş Fatura Kesilmesi ve Kullanılmasında Uygulanacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra değerli kağıt haline getirilmemiş (Bandrolsuz ve makbuz karşılığı değerli kağıt bedelini ödediğine dair gerekli bilgiyi taşıyan kaşe kullanılmamış veya Defterdarlık Malmüdürlüğü veya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tasdik edildiği şerhi bulunmayan) faturalar, fatura niteliğinde kabul edilmiyecek düzenliyenler ile bu tür faturaları kullananlar hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik, 344 ncü maddesi uyarınca, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmiş ve bunları bilerek kullanmış olarak kabul edilecek ve ilgililer hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı tarhiyat yapılacaktır.(**)

V _ 1/3/1981 Tarihinden Önce Defterdarlıklar Malmüdürlükleri veya Yetkili Vergi Dairesi Tarafından Tasdik Edilmiş Faturalar Hakkında Yapılacak İşlemler:

1/3/1981 tarihinden sonra kullanacakları faturaları bu tebliğ tarihinden önce defterdarlıklara tastik ettirip değerli kağıt bedelini makbuz karşılığında ödemiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ayrıca faturalarına bandrol yapıştırmıyacaklardır.

Tebliğ olunur.


(*) 4 Seri No.lu Genel Tebliğle Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 3 Seri No.lu Gen. Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 21797 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 23 Aralık, 1993 Adı: UID: T1IP53WKR3XUHKR6
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
4.000
b) Beyanname
4.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
7.000
2. Kira sözleşme kağıtları
7.000
3. Pasaportlar
250.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
250.000
5. Askerlik cüzdanları
5.000
6. Nüfus cüzdanları
5.000
7. Aile cüzdanları
50.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
100.000
9. Sürücü belgeleri
75.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
75.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
50.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
50.000
13. İş makinesi tescil belgesi
50.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/1994 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1/1/1994 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
4.000
b) Beyanname
4.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
7.000
2. Kira sözleşme kağıtları
7.000
3. Pasaportlar
250.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
250.000
5. Askerlik cüzdanları
5.000
6. Nüfus cüzdanları
5.000
7. Aile cüzdanları
50.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
100.000
9. Sürücü belgeleri
75.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
75.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
50.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
50.000
13. İş makinesi tescil belgesi
50.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/1994 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1/1/1994 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
4.000
b) Beyanname
4.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
7.000
2. Kira sözleşme kağıtları
7.000
3. Pasaportlar
250.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
250.000
5. Askerlik cüzdanları
5.000
6. Nüfus cüzdanları
5.000
7. Aile cüzdanları
50.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
100.000
9. Sürücü belgeleri
75.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
75.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
50.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
50.000
13. İş makinesi tescil belgesi
50.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/1994 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1/1/1994 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22504 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 25 Aralık, 1995 Adı: UID: X6KAUHSKX2FU5YX9
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
15.000
b) Beyanname
15.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
30.000
2. Kira sözleşme kağıtları
30.000
3. Pasaportlar
1.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.000.000
5. Askerlik cüzdanları
20.000
6. Nüfus cüzdanları
20.000
7. Aile cüzdanları
200.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
400.000
9. Sürücü belgeleri
300.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
300.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
200.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
200.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1996 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1996 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1996 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödemiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlere ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 ncu maddeleri gereğince yütürülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
15.000
b) Beyanname
15.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
30.000
2. Kira sözleşme kağıtları
30.000
3. Pasaportlar
1.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.000.000
5. Askerlik cüzdanları
20.000
6. Nüfus cüzdanları
20.000
7. Aile cüzdanları
200.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
400.000
9. Sürücü belgeleri
300.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
300.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
200.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
200.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1996 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1996 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1996 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödemiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlere ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 ncu maddeleri gereğince yütürülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
15.000
b) Beyanname
15.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
30.000
2. Kira sözleşme kağıtları
30.000
3. Pasaportlar
1.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.000.000
5. Askerlik cüzdanları
20.000
6. Nüfus cüzdanları
20.000
7. Aile cüzdanları
200.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
400.000
9. Sürücü belgeleri
300.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
300.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
200.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
200.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1996 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1996 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1996 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödemiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlere ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 ncu maddeleri gereğince yütürülecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 23890 Resmi Gazete Tarihi: Pazar, 28 Kasım, 1999 Adı: UID: XNTEUGY2WUGSW8S3
İçerik:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(***)' un 12 nci maddesiyle 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edilmiştir. Aynı madde ile sözkonusu Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna "Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir." hükmü eklenmiştir.

Aynı Kanunun, 17 nci maddesi uyarınca 1.12.1999 tarihinden itibaren uygulamaya girecek bu hükme göre ilgili bankalarca bu tarihten itibaren müşterilere verilecek olan çeklerin her bir yaprağından 600.000 lira değerli kağıt bedeli tahsil edilecektir. Bankalar tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini ayrı bir hesapta izleyeceklerdir.

Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına alınan "banka çekleri" ibaresi, bankalar tarafından hazırlanan ve kullanılmak üzere müşterilerine verilen her türlü çekleri ifade etmektedir.

Ancak, bankalar tarafından genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere verilen çek yaprakları için değerli kağıt bedeli tahsil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, tahsil edilen değerli kağıt bedelleri bankalar açısından lehe kalan bir para niteliğinde olmadığından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bankalar bir ay içinde tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini düzenleyecekleri bir bildirim ile izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar bulundukları yerdeki mal sandıklarına (Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne) yatıracaklardır. Süresinde veya eksik yatırılan değerli kağıt bedelleri 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(***) 26.11.1999 gün ve 23888 sayılı M³kerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(***)' un 12 nci maddesiyle 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edilmiştir. Aynı madde ile sözkonusu Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna "Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir." hükmü eklenmiştir.

Aynı Kanunun, 17 nci maddesi uyarınca 1.12.1999 tarihinden itibaren uygulamaya girecek bu hükme göre ilgili bankalarca bu tarihten itibaren müşterilere verilecek olan çeklerin her bir yaprağından 600.000 lira değerli kağıt bedeli tahsil edilecektir. Bankalar tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini ayrı bir hesapta izleyeceklerdir.

Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına alınan "banka çekleri" ibaresi, bankalar tarafından hazırlanan ve kullanılmak üzere müşterilerine verilen her türlü çekleri ifade etmektedir.

Ancak, bankalar tarafından genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere verilen çek yaprakları için değerli kağıt bedeli tahsil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, tahsil edilen değerli kağıt bedelleri bankalar açısından lehe kalan bir para niteliğinde olmadığından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bankalar bir ay içinde tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini düzenleyecekleri bir bildirim ile izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar bulundukları yerdeki mal sandıklarına (Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne) yatıracaklardır. Süresinde veya eksik yatırılan değerli kağıt bedelleri 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(***) 26.11.1999 gün ve 23888 sayılı M³kerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(***)' un 12 nci maddesiyle 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloya banka çekleri ilave edilmiştir. Aynı madde ile sözkonusu Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna "Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir." hükmü eklenmiştir.

Aynı Kanunun, 17 nci maddesi uyarınca 1.12.1999 tarihinden itibaren uygulamaya girecek bu hükme göre ilgili bankalarca bu tarihten itibaren müşterilere verilecek olan çeklerin her bir yaprağından 600.000 lira değerli kağıt bedeli tahsil edilecektir. Bankalar tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini ayrı bir hesapta izleyeceklerdir.

Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına alınan "banka çekleri" ibaresi, bankalar tarafından hazırlanan ve kullanılmak üzere müşterilerine verilen her türlü çekleri ifade etmektedir.

Ancak, bankalar tarafından genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere verilen çek yaprakları için değerli kağıt bedeli tahsil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, tahsil edilen değerli kağıt bedelleri bankalar açısından lehe kalan bir para niteliğinde olmadığından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bankalar bir ay içinde tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerini düzenleyecekleri bir bildirim ile izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar bulundukları yerdeki mal sandıklarına (Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne) yatıracaklardır. Süresinde veya eksik yatırılan değerli kağıt bedelleri 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(***) 26.11.1999 gün ve 23888 sayılı M³kerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 28158 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 30 Aralık, 2011 Adı: UID: Xvj2yDH9yBntn556
İçerik:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                        6,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                 12,50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar                                                                                                             62,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                         172,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                      5,75

7 - Aile cüzdanları                                                                                                       58,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                      77,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      77,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   77,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   58,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                      58,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                        6,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                 12,50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar                                                                                                             62,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                         172,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                      5,75

7 - Aile cüzdanları                                                                                                       58,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                      77,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      77,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   77,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   58,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                      58,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                    Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                        6,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                 12,50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar                                                                                                             62,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                         172,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                      5,75

7 - Aile cüzdanları                                                                                                       58,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                      77,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      77,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   77,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   58,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                      58,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 23540 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 1 Aralık, 1998 Adı: UID: YVRQX7RHY3ALQBZ9
İçerik:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
100.000
b) Beyanname
100.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
200.000
2. Kira sözleşme kağıtları
200.000
3. Pasaportlar
6.400.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
6.400.000
5. Askerlik cüzdanları
100.000
6. Nüfus cüzdanları
100.000
7. Aile cüzdanları
1.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
3.000.000
9. Sürücü belgeleri
2.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1.200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
1.200.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
100.000
b) Beyanname
100.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
200.000
2. Kira sözleşme kağıtları
200.000
3. Pasaportlar
6.400.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
6.400.000
5. Askerlik cüzdanları
100.000
6. Nüfus cüzdanları
100.000
7. Aile cüzdanları
1.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
3.000.000
9. Sürücü belgeleri
2.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1.200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
1.200.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
100.000
b) Beyanname
100.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
200.000
2. Kira sözleşme kağıtları
200.000
3. Pasaportlar
6.400.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
6.400.000
5. Askerlik cüzdanları
100.000
6. Nüfus cüzdanları
100.000
7. Aile cüzdanları
1.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
3.000.000
9. Sürücü belgeleri
2.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
2.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1.200.000
13. İş makinesi tescil belgesi
1.200.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sayfalar