Buradasınız

- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 23769 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 28 Temmuz, 1999 Adı: UID: IUGD37ZY257O8EAS
İçerik:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/08/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
200.000
b) Beyanname
200.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
400.000
2. Kira sözleşme kağıtları
400.000
3. Pasaportlar
10.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
10.000.000
5. Askerlik cüzdanları
200.000
6. Nüfus cüzdanları
200.000
7. Aile cüzdanları
2.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
6.000.000
9. Sürücü belgeleri
4.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
4.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
4.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.400.000
13. İş makinesi tescil belgesi
2.400.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/08/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/08/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ağustos 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/08/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
200.000
b) Beyanname
200.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
400.000
2. Kira sözleşme kağıtları
400.000
3. Pasaportlar
10.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
10.000.000
5. Askerlik cüzdanları
200.000
6. Nüfus cüzdanları
200.000
7. Aile cüzdanları
2.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
6.000.000
9. Sürücü belgeleri
4.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
4.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
4.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.400.000
13. İş makinesi tescil belgesi
2.400.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/08/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/08/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ağustos 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/08/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
200.000
b) Beyanname
200.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
400.000
2. Kira sözleşme kağıtları
400.000
3. Pasaportlar
10.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
10.000.000
5. Askerlik cüzdanları
200.000
6. Nüfus cüzdanları
200.000
7. Aile cüzdanları
2.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
6.000.000
9. Sürücü belgeleri
4.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
4.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
4.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
2.400.000
13. İş makinesi tescil belgesi
2.400.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/08/1999 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/08/1999 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ağustos 1999 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.


(*) 28.02.1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28.11.1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 26026 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 17 Aralık, 2005 Adı: UID: J2RPVIJLVDMTNEA1
İçerik:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281(3) sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı 2,50
b) Beyanname 2,50
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet 5,00
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar70,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri70,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları 2,50
7- Aile cüzdanları24,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri30,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)30,00
11- Motorlu araç trafik belgesi30,00
12- Motorlu araç tescil belgesi24,00
13- İş makinesi tescil belgesi24,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 1,60


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281(3) sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı 2,50
b) Beyanname 2,50
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet 5,00
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar70,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri70,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları 2,50
7- Aile cüzdanları24,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri30,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)30,00
11- Motorlu araç trafik belgesi30,00
12- Motorlu araç tescil belgesi24,00
13- İş makinesi tescil belgesi24,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 1,60


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281(3) sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.Değerli Kağıdın CinsiBedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı 2,50
b) Beyanname 2,50
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet 5,00
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
3- Pasaportlar70,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri70,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
6- Nüfus cüzdanları 2,50
7- Aile cüzdanları24,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan  
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005) 
9- Sürücü belgeleri30,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)30,00
11- Motorlu araç trafik belgesi30,00
12- Motorlu araç tescil belgesi24,00
13- İş makinesi tescil belgesi24,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 1,60


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 29222 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 31 Aralık, 2014 Adı: UID: Kv8G2QZiKghzVhOx
İçerik:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 - (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

            a) Noter kağıdı                                                                                                 8,30

            b) Beyanname                                                                                                  8,30

            c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                            16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                                                          82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                       55,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                  7,50

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    75,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                            102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                  76,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                               7,50

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 - (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 - (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

            a) Noter kağıdı                                                                                                 8,30

            b) Beyanname                                                                                                  8,30

            c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                            16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                                                          82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                       55,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                  7,50

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    75,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                            102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                  76,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                               7,50

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 - (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 - (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

            a) Noter kağıdı                                                                                                 8,30

            b) Beyanname                                                                                                  8,30

            c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                            16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                                                          82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                       55,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                  7,50

7 - Aile cüzdanları                                                                                                    75,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                                102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                            102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                  76,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                               7,50

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 - (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 20025 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 20 Aralık, 1988 Adı: UID: LPUX6H6A7ZH7NREW
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1989 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kağıtları  
a) Noter kağıdı
250
b) Beyanname
250
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
500
2. Kira sözleşme kağıtları
500
3. Pasaportlar
20.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
15.000
5. Askerlik cüzdanları
200
6. Nüfus cüzdanları
200
7. Aile cüzdanları
2000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
5000
9. Sürücü belgeleri
2000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1000
13. İş makinesi tescil belgesi
1000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1989 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1989 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1989 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kağıtları  
a) Noter kağıdı
250
b) Beyanname
250
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
500
2. Kira sözleşme kağıtları
500
3. Pasaportlar
20.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
15.000
5. Askerlik cüzdanları
200
6. Nüfus cüzdanları
200
7. Aile cüzdanları
2000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
5000
9. Sürücü belgeleri
2000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1000
13. İş makinesi tescil belgesi
1000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1989 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1989 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1989 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kağıtları  
a) Noter kağıdı
250
b) Beyanname
250
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
500
2. Kira sözleşme kağıtları
500
3. Pasaportlar
20.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
15.000
5. Askerlik cüzdanları
200
6. Nüfus cüzdanları
200
7. Aile cüzdanları
2000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
5000
9. Sürücü belgeleri
2000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
2000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1000
12. Motorlu araç tescil belgesi
1000
13. İş makinesi tescil belgesi
1000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1989 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1989 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 20737 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 26 Aralık, 1990 Adı: UID: ME8SM23UR3IRZZEI
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
600
b) Beyanname
600
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
1.200
2. Kira sözleşme kağıtları
1.200
3. Pasaportlar
50.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
50.000
5. Askerlik cüzdanları
1000
6. Nüfus cüzdanları
1000
7. Aile cüzdanları
10000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
20000
9. Sürücü belgeleri
10000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
10000
11. Motorlu araç trafik belgesi
5.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
5.000
13. İş makinesi tescil belgesi
5.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1991 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1991 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
600
b) Beyanname
600
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
1.200
2. Kira sözleşme kağıtları
1.200
3. Pasaportlar
50.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
50.000
5. Askerlik cüzdanları
1000
6. Nüfus cüzdanları
1000
7. Aile cüzdanları
10000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
20000
9. Sürücü belgeleri
10000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
10000
11. Motorlu araç trafik belgesi
5.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
5.000
13. İş makinesi tescil belgesi
5.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1991 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1991 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
600
b) Beyanname
600
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
1.200
2. Kira sözleşme kağıtları
1.200
3. Pasaportlar
50.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
50.000
5. Askerlik cüzdanları
1000
6. Nüfus cüzdanları
1000
7. Aile cüzdanları
10000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
20000
9. Sürücü belgeleri
10000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
10000
11. Motorlu araç trafik belgesi
5.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
5.000
13. İş makinesi tescil belgesi
5.000


Sözkonusu değerli kağıtlar, 1.1.1991 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

1.1.1991 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22149 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 22 Aralık, 1994 Adı: UID: MLPXF3HU7QS9DWLW
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
7.000
b) Beyanname
7.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
14.000
2. Kira sözleşme kağıtları
14.000
3. Pasaportlar
500.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
500.000
5. Askerlik cüzdanları
10.000
6. Nüfus cüzdanları
10.000
7. Aile cüzdanları
100.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
200.000
9. Sürücü belgeleri
150.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
150.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
100.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
100.000
13. İş makinesi tescil belgesi
100.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1995 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1995 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
7.000
b) Beyanname
7.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
14.000
2. Kira sözleşme kağıtları
14.000
3. Pasaportlar
500.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
500.000
5. Askerlik cüzdanları
10.000
6. Nüfus cüzdanları
10.000
7. Aile cüzdanları
100.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
200.000
9. Sürücü belgeleri
150.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
150.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
100.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
100.000
13. İş makinesi tescil belgesi
100.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1995 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1995 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
7.000
b) Beyanname
7.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
14.000
2. Kira sözleşme kağıtları
14.000
3. Pasaportlar
500.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
500.000
5. Askerlik cüzdanları
10.000
6. Nüfus cüzdanları
10.000
7. Aile cüzdanları
100.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
200.000
9. Sürücü belgeleri
150.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
150.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
100.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
100.000
13. İş makinesi tescil belgesi
100.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1995 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1995 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 23202 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 16 Aralık, 1997 Adı: UID: O3XUAVFS24D4AK65
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiºtir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
50.000
b) Beyanname
50.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
100.000
2. Kira sözleşme kağıtları
100.000
3. Pasaportlar
3.200.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
3.200.000
5. Askerlik cüzdanları
50.000
6. Nüfus cüzdanları
50.000
7. Aile cüzdanları
500.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
1.500.000
9. Sürücü belgeleri
1.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
1.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
600.000
13. İş makinesi tescil belgesi
600.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1998 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1998 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1998 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiºtir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
50.000
b) Beyanname
50.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
100.000
2. Kira sözleşme kağıtları
100.000
3. Pasaportlar
3.200.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
3.200.000
5. Askerlik cüzdanları
50.000
6. Nüfus cüzdanları
50.000
7. Aile cüzdanları
500.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
1.500.000
9. Sürücü belgeleri
1.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
1.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
600.000
13. İş makinesi tescil belgesi
600.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1998 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1998 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1998 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiºtir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiºtir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
50.000
b) Beyanname
50.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
100.000
2. Kira sözleşme kağıtları
100.000
3. Pasaportlar
3.200.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
3.200.000
5. Askerlik cüzdanları
50.000
6. Nüfus cüzdanları
50.000
7. Aile cüzdanları
500.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
1.500.000
9. Sürücü belgeleri
1.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
1.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
1.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
600.000
13. İş makinesi tescil belgesi
600.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1998 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1998 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1998 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 24977 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 28 Aralık, 2002 Adı: UID: OM7KGLJX521QZPPU
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.500.000
 b) Beyanname
1.500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
3.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
3.000.000
3-Pasaportlar
45.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
45.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.500.000
7-Aile cüzdanları
15.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
18.000.000
9-Sürücü belgeleri
18.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
18.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
18.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
15.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
15.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.000.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2003 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/02003 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2003 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.500.000
 b) Beyanname
1.500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
3.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
3.000.000
3-Pasaportlar
45.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
45.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.500.000
7-Aile cüzdanları
15.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
18.000.000
9-Sürücü belgeleri
18.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
18.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
18.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
15.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
15.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.000.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2003 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/02003 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2003 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.500.000
 b) Beyanname
1.500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
3.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
3.000.000
3-Pasaportlar
45.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
45.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.500.000
7-Aile cüzdanları
15.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
18.000.000
9-Sürücü belgeleri
18.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
18.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
18.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
15.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
15.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.000.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2003 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/02003 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2003 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Resmi Gazete No: 24596 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 27 Kasım, 2001 Adı: UID: ON2NRPL7I9U1QYX3
İçerik:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla (**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.000.000
 b) Beyanname
1.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
2.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
2.000.000
3-Pasaportlar
30.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.000.000
7-Aile cüzdanları
10.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
12.000.000
9-Sürücü belgeleri
12.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
12.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
12.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
10.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
10.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2002 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2002 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2002 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.
Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
İçerik 1:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla (**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.000.000
 b) Beyanname
1.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
2.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
2.000.000
3-Pasaportlar
30.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.000.000
7-Aile cüzdanları
10.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
12.000.000
9-Sürücü belgeleri
12.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
12.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
12.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
10.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
10.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2002 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2002 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2002 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.
Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
İçerik 2:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla (**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
1.000.000
 b) Beyanname
1.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
2.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
2.000.000
3-Pasaportlar
30.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
1.000.000
7-Aile cüzdanları
10.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
12.000.000
9-Sürücü belgeleri
12.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
12.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
12.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
10.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
10.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2002 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2002 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2002 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.
Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Resmi Gazete No: 28867 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 30 Aralık, 2013 Adı: UID: Pd2RQEuwaXzexNxS
İçerik:

 

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.


Güncel Tutarlar için tıklayınız.

 

İçerik 1:

 

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.


Güncel Tutarlar için tıklayınız.

 

İçerik 2:

 

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.


Güncel Tutarlar için tıklayınız.

 

Sayfalar