Buradasınız

- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 28514 (Mük.4) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 31 Aralık, 2012 Adı: UID: 8ZJPkVRyfZNCncnn
İçerik:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,25

b) Beyanname

7,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

14,50

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

72,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

198,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,50

7 - Aile cüzdanları

66,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

89,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

89,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

89,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

66,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

66,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,50

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,25

b) Beyanname

7,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

14,50

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

72,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

198,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,50

7 - Aile cüzdanları

66,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

89,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

89,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

89,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

66,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

66,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,50

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,25

b) Beyanname

7,25

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

14,50

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

72,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

198,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,50

7 - Aile cüzdanları

66,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

89,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

89,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

89,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

66,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

66,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,50

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 24256 Resmi Gazete Tarihi: Pazar, 10 Aralık, 2000 Adı: UID: ACM5J4IN6HJX2YEH
İçerik:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
500.000
 b) Beyanname
500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
1.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
1.000.000
3-Pasaportlar
20.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
20.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
500.000
7-Aile cüzdanları
5.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
8.000.000
9-Sürücü belgeleri
8.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
8.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
8.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
5.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
5.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2001 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2001 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2001 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
İçerik 1:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
500.000
 b) Beyanname
500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
1.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
1.000.000
3-Pasaportlar
20.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
20.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
500.000
7-Aile cüzdanları
5.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
8.000.000
9-Sürücü belgeleri
8.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
8.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
8.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
5.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
5.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2001 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2001 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2001 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
İçerik 2:
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(*) 2343 sayılı Kanunla(**) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.


1-Noter kağıtları  
 a) Noter kağıdı
500.000
 b) Beyanname
500.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
1.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
1.000.000
3-Pasaportlar
20.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
20.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
500.000
7-Aile cüzdanları
5.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
8.000.000
9-Sürücü belgeleri
8.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
8.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
8.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
5.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
5.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2001 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2001 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2001 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.(*) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(**) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Resmi Gazete No: 25324(M) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 22 Aralık, 2003 Adı: UID: AME6VY5X7JY9GZTB
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel(TL.)
1-Noter kağıtları : 
 a) Noter kağıdı
2.000.000
 b) Beyanname
2.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
4.000.000
3-Pasaportlar
60.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
60.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
2.000.000
7-Aile cüzdanları
20.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
24.000.000
9-Sürücü belgeleri
24.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
24.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
24.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
20.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
20.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.500.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2004 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2004 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2004 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel(TL.)
1-Noter kağıtları : 
 a) Noter kağıdı
2.000.000
 b) Beyanname
2.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
4.000.000
3-Pasaportlar
60.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
60.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
2.000.000
7-Aile cüzdanları
20.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
24.000.000
9-Sürücü belgeleri
24.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
24.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
24.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
20.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
20.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.500.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2004 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2004 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2004 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun(1) 2343 sayılı Kanunla(2) değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel(TL.)
1-Noter kağıtları : 
 a) Noter kağıdı
2.000.000
 b) Beyanname
2.000.000
 c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
4.000.000
2-Kira sözleşme kağıtları
4.000.000
3-Pasaportlar
60.000.000
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
60.000.000
5-Askerlik cüzdanları
500.000
6-Nüfus cüzdanları
2.000.000
7-Aile cüzdanları
20.000.000
8-Bono kağıtları(emre muharrer senetler)(10 adet)
24.000.000
9-Sürücü belgeleri
24.000.000
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
24.000.000
11-Motorlu araç trafik belgesi
24.000.000
12-Motorlu araç tescil belgesi
20.000.000
13-İş makinesi tescil belgesi
20.000.000
14-Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.500.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2004 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/2004 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 2004 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ancak, bedeli değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir bedelle satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.(1) 28/02/1963 gün ve 11343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 28/11/1980 gün ve 17174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Resmi Gazete No: 26381 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 19 Aralık, 2006 Adı: UID: dVlKMCDUGEZCnQaF
İçerik:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,70
b) Beyanname
2,70
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
5,40
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3- Pasaportlar
75,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
75,00
(20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzltmeyle değişen satır)
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6- Nüfus cüzdanları
2,70
7- Aile cüzdanları
26,00
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
9- Sürücü belgeleri
32,50
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
32,50
11- Motorlu araç trafik belgesi
32,50
12- Motorlu araç tescil belgesi
26,00
13- İş makinesi tescil belgesi
26,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,70

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,70
b) Beyanname
2,70
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
5,40
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3- Pasaportlar
75,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
75,00
(20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzltmeyle değişen satır)
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6- Nüfus cüzdanları
2,70
7- Aile cüzdanları
26,00
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
9- Sürücü belgeleri
32,50
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
32,50
11- Motorlu araç trafik belgesi
32,50
12- Motorlu araç tescil belgesi
26,00
13- İş makinesi tescil belgesi
26,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,70

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı
2,70
b) Beyanname
2,70
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
5,40
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3- Pasaportlar
75,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
75,00
(20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzltmeyle değişen satır)
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6- Nüfus cüzdanları
2,70
7- Aile cüzdanları
26,00
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
9- Sürücü belgeleri
32,50
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
32,50
11- Motorlu araç trafik belgesi
32,50
12- Motorlu araç tescil belgesi
26,00
13- İş makinesi tescil belgesi
26,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,70

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 27089 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 23 Aralık, 2008 Adı: UID: frJiIJgUcXKOL39Y
İçerik:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi                                        Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                              3,00

             b) Beyanname                                                               3,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                          6,50

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             3 - Pasaportlar                                                            90,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                          90,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                     3,00

             7 - Aile cüzdanları                                                      30,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                     40,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     40,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                  40,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                  30,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                     30,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                       2,00

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi                                        Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                              3,00

             b) Beyanname                                                               3,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                          6,50

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             3 - Pasaportlar                                                            90,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                          90,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                     3,00

             7 - Aile cüzdanları                                                      30,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                     40,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     40,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                  40,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                  30,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                     30,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                       2,00

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi                                        Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                              3,00

             b) Beyanname                                                               3,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                          6,50

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             3 - Pasaportlar                                                            90,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                          90,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                     3,00

             7 - Aile cüzdanları                                                      30,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                     40,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     40,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                  40,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                  30,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                     30,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                       2,00

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 28968 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 10 Nisan, 2014 Adı: UID: G929A4GYfGlVmC9w
İçerik:

 

Bilindiği üzere 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde;

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                          Bedel (TL)

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                         50,00 TL

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde;

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                          Bedel (TL)

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                         50,00 TL

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde;

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                          Bedel (TL)

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                         50,00 TL

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 26740 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 28 Aralık, 2007 Adı: UID: h8hR0s8rICRsuXw4
İçerik:

 

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

2,90

b) Beyanname

2,90

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

5,80

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3- Pasaportlar

81,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

81,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- Nüfus cüzdanları

3,00

7- Aile cüzdanları

28,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9- Sürücü belgeleri

35,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

35,00

11- Motorlu araç trafik belgesi

35,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

28,00

13- İş makinesi tescil belgesi

28,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1,80

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tararından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

2,90

b) Beyanname

2,90

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

5,80

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3- Pasaportlar

81,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

81,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- Nüfus cüzdanları

3,00

7- Aile cüzdanları

28,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9- Sürücü belgeleri

35,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

35,00

11- Motorlu araç trafik belgesi

35,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

28,00

13- İş makinesi tescil belgesi

28,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1,80

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tararından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

2,90

b) Beyanname

2,90

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

5,80

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3- Pasaportlar

81,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

81,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- Nüfus cüzdanları

3,00

7- Aile cüzdanları

28,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9- Sürücü belgeleri

35,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

35,00

11- Motorlu araç trafik belgesi

35,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

28,00

13- İş makinesi tescil belgesi

28,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1,80

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tararından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 27449 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 31 Aralık, 2009 Adı: UID: HDUqVqeGBaSdroP5
İçerik:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                           Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                                             5,00

             b) Beyanname                                                                                                             5,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                         10,00

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)  

             3 - Pasaportlar                                                                                                         138,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                           138,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                     4,60

             7 - Aile cüzdanları                                                                                                      46,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                                                                   62,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      62,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   62,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   46,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                   46,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,10

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                           Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                                             5,00

             b) Beyanname                                                                                                             5,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                         10,00

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)  

             3 - Pasaportlar                                                                                                         138,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                           138,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                     4,60

             7 - Aile cüzdanları                                                                                                      46,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                                                                   62,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      62,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   62,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   46,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                   46,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,10

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                           Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                                             5,00

             b) Beyanname                                                                                                             5,00

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                                                         10,00

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)  

             3 - Pasaportlar                                                                                                         138,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                           138,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                     4,60

             7 - Aile cüzdanları                                                                                                      46,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                                                                   62,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      62,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                   62,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                   46,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                   46,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,10

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 27617 Resmi Gazete Tarihi: Pazar, 20 Haziran, 2010 Adı: UID: IdxlvMyldwu22eZZ
İçerik:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                          Bedel (TL)

3 - Pasaportlar                                           50,00 TL.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                          Bedel (TL)

3 - Pasaportlar                                           50,00 TL.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                          Bedel (TL)

3 - Pasaportlar                                           50,00 TL.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22860 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 27 Aralık, 1996 Adı: UID: ILNS4RI6O4MQ7G86
İçerik:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
25.000
b) Beyanname
25.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
50.000
2. Kira sözleşme kağıtları
50.000
3. Pasaportlar
1.750.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.750.000
5. Askerlik cüzdanları
35.000
6. Nüfus cüzdanları
35.000
7. Aile cüzdanları
350.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
700.000
9. Sürücü belgeleri
500.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
500.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
350.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
350.000
13. İş makinesi tescil belgesi
350.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1997 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1997 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1997 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
25.000
b) Beyanname
25.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
50.000
2. Kira sözleşme kağıtları
50.000
3. Pasaportlar
1.750.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.750.000
5. Askerlik cüzdanları
35.000
6. Nüfus cüzdanları
35.000
7. Aile cüzdanları
350.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
700.000
9. Sürücü belgeleri
500.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
500.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
350.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
350.000
13. İş makinesi tescil belgesi
350.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1997 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1997 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1997 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, 210 sayılı Kanuna ekli ve 3239 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.Değerli Kâğıdın Cinsi
Bedel (TL.)
1. Noter kâğıtları  
a) Noter kâğıdı
25.000
b) Beyanname
25.000
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet
50.000
2. Kira sözleşme kağıtları
50.000
3. Pasaportlar
1.750.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
1.750.000
5. Askerlik cüzdanları
35.000
6. Nüfus cüzdanları
35.000
7. Aile cüzdanları
350.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 Adet)
700.000
9. Sürücü belgeleri
500.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
500.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
350.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
350.000
13. İş makinesi tescil belgesi
350.000


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/1997 tarihinden itibaren saymanlıklar, bayiler, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

01/01/1997 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır. Aynı tarihten önce peşin para ile satılmış olan ve henüz bayilerin elinde bulunan değerli kağıtlar ise bayilerce, 15 Ocak 1997 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları saymanlıklara beyan edilerek, üzerlerine yeni değerleri yazdırılacak ve resmi mühürle onaylattırılacaktır. Eski ve yeni bedel arasındaki farkları saymanlıklara ödenmiş olan değerli kağıtlar, onaylanmış yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Ayrıca, gerek değerli kağıt bedeli artırılmayanlar ve gerekse değeri değişen değerli kağıtlardan, saymanlıklara bedel farkları ödenmeyen, yani üzerlerine saymanlıklarca yeni bedeli yazılarak onaylanmayanlar, bayilerce üzerlerinde yazılı bedelden daha fazla bir fiyatla satılamayacaktır.

Saymanlıklarda, bayilerde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 55, 56, 57 ve 59 uncu maddeleri gereğince yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfalar