Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/03/2019
E.g., 22/03/2019
27
Mart
2006
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 03-04 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara'da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır....
23
Mart
2006
Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır. ...
22
Mart
2006
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Yönetilen OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi'nde, OECD, A.B.D. ve Japonya'dan Katılan Uzmanlar Tarafından 27 - 31 Mart 2006 Tarihleri Arasında Verilecek Olan "Çokuluslu Şirketlerin Denetimi" Konulu Seminere 10 Ülkeden 27 Kişi Katılacaktır....
17
Mart
2006
39 No.lu KDV Sirküleri ile, 8 Mart Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10138 sayılı BKK ile KDV oranı indirilen malların kapsamı ve niteliği açıklanmıştır....
17
Mart
2006
98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
16
Mart
2006
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesine ilişkin 2006/10170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
14
Mart
2006
Söz konusu Sirküler ile konut yapı kooperatiflerince üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırılan okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane gibi yapılara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde, istisna veya indirimli oranda KDV uygulanması sağlanmaktadır....
8
Mart
2006
Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
2
Mart
2006
İdaremizin, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak amacı doğrultusunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile TÜRMOB arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kira geliri elde eden mükelleflerin, yıllık...
2
Mart
2006
357 seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile öngörülen hadler yarıya indirilmek suretiyle zorunlu olarak elektronik ortamda beyanname verecek mükelleflerin kapsamı genişletildi. ...

Sayfalar