Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/10/2017
E.g., 18/10/2017
19
Nisan
2017
30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay ta...
12
Nisan
2017
Başkanlığımızca KDV İade Eylem Planı çerçevesinde; 3-11 Nisan 2017 tarihleri arasında Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 ildeki Defterdarlar, Defterdar Yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri ile  ayrı ayrı olmak üzere Ankara OECD Eğitim Merkezinde iki günlük KDV ...
7
Nisan
2017
Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Tebliğinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/i maddesindeki Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının ...
5
Nisan
2017
Artvin Defterdarlığı Merkez ve İlçelerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Artvin İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır....
3
Nisan
2017
1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır....
3
Nisan
2017
31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir....
3
Nisan
2017
01/4/2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı h...
30
Mart
2017
30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; 31/3/2017 tarihine kadar gönderilmesi gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri S...
29
Mart
2017
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Arapkir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Malatya İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
28
Mart
2017
GİB Mobil uygulamasının Vergi Ödeme bölümü geliştirilerek- Gelir Vergisi Ödeme (Kira, Menkul Sermaye İradı, Ücret ile Diğer Kazanç ve İratlar)- 6736 Borcu Ödeme...

Sayfalar