Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2018
E.g., 24/04/2018
14
Aralık
2017
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Çorlu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Kazimiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi No:4 Kat:2 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde 01.12.2017 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
7
Aralık
2017
07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımla...
6
Aralık
2017
06/12/2017 tarihli ve 30262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeni...
5
Aralık
2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır....
5
Aralık
2017
05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız....
1
Aralık
2017
01/12/2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazan...
30
Kasım
2017
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların beşinci ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü taksitinin ödeme süreler...
29
Kasım
2017
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi, -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan,...
29
Kasım
2017
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ödeme dönemi devam ediyor.Ödemelerinizi, ...
28
Kasım
2017
Konya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Karapınar Vergi Dairesi Müdürlüğü; 13.11.2017 tarihinde İsmet Paşa Mahallesi 131201 Sokak No:4 Karapınar / KONYA adresinde hizmet vermeye başlamıştır, ...

Sayfalar