Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/08/2018
E.g., 18/08/2018
18
Mayıs
2018
18/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tev...
17
Mayıs
2018
Buna göre Aksaray Vergi Dairesi Müdürlüğü Gülağaç Malmüdürlüğüne (Bağlı Vergi Daireleri) yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana gelmiştir....
17
Mayıs
2018
14/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında meyda...
14
Mayıs
2018
Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü 07.05.2018 tarihi itibariyle Cumhuriyet Mahallesi Ali Haydar Akın Caddesi No:16 Buldan/DENİZLİ adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
14
Mayıs
2018
12/05/2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 4);...
11
Mayıs
2018
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Akçabat ve Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Arsin, Maçka ve Araklı Malmüdürlüklerinin Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Trabzon İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi yeniden hazırlanmıştır....
11
Mayıs
2018
11/05/2018 tarihli ve VUK-105 / 2018-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I....
11
Mayıs
2018
Başkanlığımızca engelli mükelleflerimize yönelik vergi avantajlarına ilişkin düzenlemelerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış olan  "Engelliler İçin Vergi Rehberi" ni 10-16 Mayıs 2018 Engelliler Haftası’ nda kullanıma sunmaktayız.
...
9
Mayıs
2018
09/05/2018 tarihli ve 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2018/11658 sayılı BKK ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir. ...
8
Mayıs
2018
01.03.2018 tarihi itibari ile faal mükelleflerini devretmiş olan (tasfiye halinde olan) “Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü” Gazi Bulvarı No:132 Basmane/Konak/ İZMİR adresindeki Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binasının 3'üncü katında 02.05.2018 tarihinden itibaren yeni taşındığı hizmet binasın...

Sayfalar