Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 13/12/2017
E.g., 13/12/2017
13
Temmuz
2017
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ve Süleymanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü 05.06.2017 tarihi itibariyle Gündoğdu-Turgut Mahallesi 318. Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır....
11
Temmuz
2017
11/07/2017 tarihli ve KVK-45/ 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit ...
7
Temmuz
2017
Değerli mükelleflerimiz ve muhasebe meslek mensupları,Bilindiği üzere 2017 yılı Mali Tatili 1-20 Temmuz tarihlerini kapsamaktadır. ...
7
Temmuz
2017
Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. ...
3
Temmuz
2017
01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;...
3
Temmuz
2017
01/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği...
30
Haziran
2017
30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksindeki son altı ay...
30
Haziran
2017
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son gün 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır....
29
Haziran
2017
Kamu borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı sunan 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir....
28
Haziran
2017
24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile; 6637 sayılı Kanunun 4....

Sayfalar