Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 30/03/2017
E.g., 30/03/2017
30
Aralık
2016
30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı madde...
30
Aralık
2016
30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2016/9608 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ile 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer al...
29
Aralık
2016
Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2017 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmaktadır....
28
Aralık
2016
Gördes Vergi Dairesi Müdürlüğü Hüseyni Baba Mahallesi Fatih Bulvarı No:39 GÖRDES/MANİSA adresinde 05.12.2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.Manisa Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir....
27
Aralık
2016
27/12/2015 tarihli ve 29931sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
26
Aralık
2016
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve ara...
23
Aralık
2016
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 13. taksit ödemesinin son günü 02 Ocak 2017'dir.Ödemelerinizi, - Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,...
23
Aralık
2016
23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Ka...
21
Aralık
2016
25 Aralık 2001 tarihinde imzalanarak 11 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nı revize etmek amacıyla, Sayın Cumhu...
21
Aralık
2016
21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri tes...

Sayfalar