Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/10/2017
E.g., 18/10/2017
15
Haziran
2017
Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün başkanlığında 08.06.2017 tarihinde Başkanlığımızın 2017 yılı Denetim Planı kapsamında 2016 yılı denetim sonuçları ile 2017 yılı denetim stratejilerini değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Denetim Grup Müdürlerinin katılımıyla...
9
Haziran
2017
9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde...
9
Haziran
2017
9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçil...
5
Haziran
2017
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu Kanun ile;...
5
Haziran
2017
03/06/2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapı...
5
Haziran
2017
03/06/2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapı...
3
Haziran
2017
"Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi" (AB Projesi-IPA Bileşen I) kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Zirvesi'' çalıştayı 24 Mayıs 2017 tarihinde, kamu kurum ve ...
1
Haziran
2017
24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Taşkent'te gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının tadil edilmesine yönelik Protokol parafe edilmiştir....
31
Mayıs
2017
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, süresinde ödenmeyen 1....
30
Mayıs
2017
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan borçluların 2 nci taksitlerini ödeme süreleri ile daha önceki taksitlerini ödemediği için yapılandırması ihlal olan borçluların 1 inci ve 2 nci ta...

Sayfalar