Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2018
E.g., 24/04/2018
23
Şubat
2018
23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 t...
22
Şubat
2018
Konya Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı; Denetim Grup Müdürlüğü, Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, Takdir Komisyonu Başkanlığı, Hukuk Bürosu, Strateji Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi Şeyh Ziya Sokak No:2 Karatay/KONYA adresinde bulunan...
20
Şubat
2018
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yeni kurulan Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü Kemertaş M. Ziya Gökalp C. Hükümet Konağı  Ergani/DİYARBAKIR adresinde, 12.02.2018 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamış bulunmaktadır....
15
Şubat
2018
15/02/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 2); ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep sür...
13
Şubat
2018
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Ankara ve Anadolu İhtisas Vergi Daireleri Türkocağı Caddesi 1401. Sokak No:5 Balgat adresinde yer alan Ek Hizmet binasında 05.02.2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır....
13
Şubat
2018
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi Cemal Gürsel Caddesi No:74 Cebeci / ANKARA adresinde yer alan Ek Hizmet binasında 05.02.2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamışt...
13
Şubat
2018
Çorum Defterdarlığına bağlı Sungurlu Vergi Müdürlüğüne ek olarak yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Çorum İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi yeniden hazırlanmıştır....
12
Şubat
2018
Ordu İli Çatalpınar Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği (05.02.2018) tarihten itibaren ilk defa motorlu taşıtlar vergisi tarh, tahakkuk ve tahsiline yetkili kılınmıştır....
12
Şubat
2018
12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV....
5
Şubat
2018
03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18’den % 8’e indirilmiştir....

Sayfalar