Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 30/03/2017
E.g., 30/03/2017
13
Şubat
2017
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.02.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir. ...
13
Şubat
2017
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Müdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Şanlıurfa İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
13
Şubat
2017
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ikinci tur müzakereler 07-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara'da tamamlanmıştır....
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği ...
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 27/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla,...
8
Şubat
2017
08/02/2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit ...
3
Şubat
2017
03/02/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmesine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli...
2
Şubat
2017
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 26-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara'da tamamlanmıştır....
1
Şubat
2017
2016 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı” Broşürüne, Başkanlığımız internet sayfa...
30
Ocak
2017
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların belirlendiği 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu...

Sayfalar