Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/10/2017
E.g., 18/10/2017
17
Ağustos
2017
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 8-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir....
14
Ağustos
2017
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı duyurusu için tıklayınız....
7
Ağustos
2017
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Nakil Vasıtalar Vergi Dairesi Müdürlüğü Saray Mahallesi, Toya Sokak No:3/A Ümraniye/İSTANBUL adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
31
Temmuz
2017
29/7/2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10640 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul...
31
Temmuz
2017
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017. ...
31
Temmuz
2017
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, 2017 yılının Mart ayından Temmuz ayına ertelenen 3. taksitinin ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017. ...
31
Temmuz
2017
2017 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017.Mükelleflerimiz, 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini; ...
31
Temmuz
2017
2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017.Mükelleflerimiz vergilerini,...
28
Temmuz
2017
28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piya...
28
Temmuz
2017
28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilece...

Sayfalar