Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2018
E.g., 24/04/2018
6
Mart
2018
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı olarak yeni kurulan Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü Zafer Mah. Deniz Gezmiş Cad. No:3 Kat:2-3 Esenyurt Hükümet Konağı Esenyurt/İSTANBUL adresinde, Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü ise Akşemsettin Mah. Vatan Cad....
6
Mart
2018
Iğdır Defterdarlığı Birimleri ile Iğdır Vergi Dairesi Müdürlüğü Bağlar Mahallesi Vali Konağı Yolu Caddesi No:120 Kat 1 IĞDIR adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.Iğdır Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
2
Mart
2018
Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesinin önceden hazırlanarak mükelleflerimizin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi artık mobil (cep) telefonlarından ve tabletlerden de kullanılabilmektedir....
1
Mart
2018
2017 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2018 yılının MART ayının 1 inci gününden 26 ncı günü akşamına kadar beyanname vermeleri gerekmektedir....
28
Şubat
2018
29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla İnteraktif Vergi Dairesi Tanıtım Toplantısı 28.02.2018 tarihinde Ankara’da düzenlendi....
28
Şubat
2018
28/02/2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hız...
28
Şubat
2018
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı. ...
27
Şubat
2018
24/02/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesinde, çok zor durum ha...

Sayfalar