Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 27/06/2018
E.g., 27/06/2018
29
Aralık
2006
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri değiştirilmiştir....
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 seri nolu ÖTV Genel Tebliği ile; harmanlama amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" firmalara biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/ 11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın uyg...
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 103 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; Türkiye'nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin, Türkiye'deki diplomatik misyon mensuplarına KDV istisnası sağlayan ve Dışişleri Bakanlığının logosu...
22
Aralık
2006
"Ücretlilerde Vergi İndirimi" rehberinde; iade kapsamına giren ve girmeyen harcama kalemleri, ücretliler ve işverenler tarafından yapılacak işlemler ile cezai müeyyideler konularında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız....
22
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 40 sıra nolu Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasd...
22
Aralık
2006
22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 261 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 1/1/2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin kira ödemelerinden tevkifat yapılmaması, tahsil edilmemiş gelir (stopaj) vergisi tutarlarının terkin edilmesi, yargıda ihtilaf konusu yapılan da...
21
Aralık
2006
Otomobil sektöründeki satış işlemlerinin aralık ayının son haftalarında yoğunlaştığı göz önüne alınarak; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 23 Aralık 2006 Saat 17.00' ye kadar, 30 Aralık 2006 Cumartesi günü ise saat...
20
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikler şunlardır:...
19
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 nolu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ile ; 01/01/2007 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları tespit edilmiştir....
19
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 364 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 y...

Sayfalar