Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 19/06/2018
E.g., 19/06/2018
13
Nisan
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 63 seri nolu gelir vergisi sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ay...
12
Nisan
2007
İnternet sayfamızda yer alan "mevzuat" bölümü yenilenerek, bilgiye ulaşım daha kolay hale getirilmiştir. Bu kapsamda yapılan yenilikler şunlardır:...
12
Nisan
2007
12 Nisan 2007 tarih ve 26491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 48 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; (1) Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Noterlerin mecburiyeti" başlıklı V-B bölümünde, daha önceki yazılarımızla yapılan düzenlemeler üzerine uygulamada meydana gelen te...
11
Nisan
2007
Başkanlığımızca 11.04.2007 tarihinde yayınlanan Gider Vergileri Sirküleri/6 ile banka ve bankerler (faktoring ve finansman şirketleri) tarafından kullandırılan dövize endeksli kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi matrahının belirlenmesi konusunda yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişki...
10
Nisan
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 17 seri nolu Damga Vergisi Sirkülerinde; Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir....
9
Nisan
2007
08 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler;...
6
Nisan
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükelleflerin vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirirken bilgiye en süratli şekilde ulaşabilmeleri amacıyla hizmet veren internet sitemizin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir....
6
Nisan
2007
06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 370 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; akaryakıt satışlarında iş akışını hızlandırmak ve bilerek veya bilmeyerek ödeme kaydedici cihazlara farklı plaka bilgisi girilmesini engellemek amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu...
5
Nisan
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 6 seri nolu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili genel açıklamalara ve doldurulmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir....
4
Nisan
2007
3 Nisan 2007 tarihli Basın Açıklaması'nda; Şubat 2007 döneminde KDV tahakkuklarında yüzde 26.7'lik artış olduğu ifade edilerek, Ücretlilerde Vergi İndirimi müessesesinin kaldırılmasının fiş-fatura alımının azalmasına ve dolayısıyla KDV gelirlerinin düşmesine neden olduğu yönündeki iddiaların gerçeğ...

Sayfalar