Buradasınız

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan alınan izinle kurulan ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.